Tumorral társult myositisek sajátosságai

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
Conference: 
2011/2012. tanév
Session: 
Klinikai immunológia, reumatológia
Presenting author
Name (format for foreign students: Last Name, First Name): 
Szankai Zsuzsanna

Abstract data

Előadás címe: 
Tumorral társult myositisek sajátosságai
Abstract: 

A polymyositis (PM) és a dermatomyositis (PM) az idiopathiás inflammatoricus myopathiák közé sorolt szisztémás autoimmun megbetegedések. Fő jellegzetességük a szimmetrikus proximális izomgyengeség, dermatomyositisben (DM) a típusos bőrtünetek jelentkezése. A myositis és tumoros megbetegedések társulásának gyakorisága változó, malignitás előfordulásának relatív rizikója DM-ben 3-szoros, PM-ben 1,3-szeres. Kutatásunk során célul tűztük ki, hogy összehasonlítsuk a tumorral társuló myositises (CAM) és a tumorral nem társuló myositises betegcsoportban az egyes tünetek jelentkezésének gyakoriságát, a tünetek súlyosságát, klinikai és laboratóriumi paramétereket.

Vizsgálatunkhoz a DEOEC III. sz. Belgyógyászati Klinika, Klinikai Immunológia Tanszék Immunológia szakrendelése által gondozott 78 PM/DM-es beteg adatait dolgoztuk fel. Két betegcsoportot: tumorasszociált dermato- és polymyositist (tumorasszociált DM: n=20, életkor: 53,8+-15,4 év, tumorasszociált PM: n=6, életkor: 55,1+-9,5 év) és két kontrollcsoportot alkottunk (DM: n=30, életkor: 49,7+-14,3év, PM: n=22, életkor: 43,5+-12,1 év). A CAM csoportba való besorolás kritériuma a daganat myositis diagnózisától számított egy éven belüli megjelenése volt. A mért jellemzők csoportok közötti eltérését Student-féle t-próbával értékeltük, az életkor és mért jellemzők összefüggését Pearson-féle korrelációs együtthatóval fejeztük ki.

Tumor asszociált DM esetén az izomgyengeség mértéke súlyosabb volt és szignifikánsan gyakrabban fordult elő distalis izomgyengeség (25% vs. 3.3%). Ugyanebben a csoportban gyakoribb volt a súlyos bőrtünetek előfordulása, a legnagyobb eltérést a periungalis teleangiectasia mutatta (30% vs. 3.3%). Tumorral asszociált DM betegek esetében gyakoribb volt a gyorsult vörösvérsejt süllyedés előfordulása (55%, vs. 23,3%). A tumorasszociált DM betegek esetén megfigyeltük, hogy az érintett izomok száma és az életkor fordított arányban álltak egymással (Pearson: -0.695, p=0.001).

A kapott eltérések egy része magyarázható a tumor jelenlétével, de számos különbség önmagban nem magyarázható a daganat hatásával, azok feltételezhető módon az autoimmun betegség és a tumor közötti interakció eredményei.

First tutor
Name: 
Dr. Dankó Katalin
Department: 
Belgyógyászati Intézet, III. Belgyógyászati Klinika
Prize: 
a Magyar Immunológiai Társaság különdíja

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program