A kén-hidrogén donor molekulák gátolják az alacsony sűrűségű lipoprotein (LDL) oxidációját

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
Conference: 
2013/2014. tanév
Session: 
Biochemistry
Presenting author
Name (format for foreign students: Last Name, First Name): 
Pethő Dávid

Abstract data

Előadás címe: 
A kén-hidrogén donor molekulák gátolják az alacsony sűrűségű lipoprotein (LDL) oxidációját
Abstract: 

Bevezető: Az oxidatív módosulások, úgy mint a lipidperoxidáció és a hemoglobin (Hb) oxidációja kulcsszerepet töltenek be az érelmeszesedés pathomechanizmusában. A kén-hidrogén (H2S) az endogén gáztranszmitterek legfiatalabb tagja. Kutatócsoportunk korábban kimutatta, hogy a H2S gátolja az LDL oxidációját, mely hozzájárulhat a H2S atheroprotektív hatásához. Jelen munkám célja különböző farmakológiailag releváns H2S donor molekulák összehasonlítása volt az LDL oxidáció és a Hb oxidáció gátlásában.

Módszerek: A NaHS, GYY4137, AP67 és AP72 donormolekulákat 2-200 µmol/L koncentrációban vizsgáltuk. Az LDL-t és a Hb-t egészséges önkéntes donorokból származó plazmából és vörösvérsejtekből izoláltuk. A humán umbilikális véna endothél sejteket (HUVECs) köldökzsinór vénából izoláltuk. A lipidperoxidációt konjugált dién, lipid-hidroperoxidok és tiobarbitursav-reaktív anyagok szintjének mérésével figyeltük. A Hb oxidációját a kovalensen keresztkötött multimer Hb formák megjelenésével detektáltuk Western blottal. Az LDL citotoxicitását HUVEC sejteken MTT-vel vizsgáltuk.

Eredmények: A vizsgált H2S donormolekulák gátolják a hem-mediálta LDL oxidációt különbözően molekulától függően. Leghatásosabbnak az AP67 közepes H2S kibocsájtási sebességű molekula bizonyult. Ezen molekulák gátolják a Hb oxidációját, jelenlétükben H2O2 hatására kevesebb multimer Hb képződik. A Hb oxidációját is az AP67 donor gátolta meg a leginkább. Az LDL oxidációja során toxikus lipid-hidroperoxidok képződnek. A H2S donor molekulák csökkentik az oxLDL lipid-hidroperoxid szintjét, ezáltal csökkentik az oxLDL HUVEC sejtekre kifejtett citotoxicitását. Mindemellett gátolják a humán atherómalipidek oxidációját is, így a plakk bevérzésekor csökkenthetik a lokálisan kialakuló citotoxicitást.

Következtetés: Az atheróma bevérzése során az extracelluláris Hb és plakklipidek interakciója lipidperoxidációt és Hb oxidációt eredményez. Az oxidációs termékek endothél aktivációt és citotoxicitást okoznak. A H2S donor molekulák hatékonyan gátolják a lipid peroxidációt és Hb oxidációt , így ezek a molekulák hatásos terápiás vegyületek lehetnek az endothél diszfunkció kivédésében.

A project a TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0045 támogatásával valósulhatott meg.

First tutor
Name: 
Jeney Viktória
Department: 
Belgyógyászati Intézet, Nephrológiai Tanszék

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program