Alzheimer betegség tüneteit mutató piramis sejtek dendritikus ingerületvezetésének vizsgálata

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
Conference: 
2013/2014. tanév
Session: 
Anatómia, morfológia, fejlődésbiológia, patológia, hisztológia, igaszságügyi orvostan
Presenting author
Name (format for foreign students: Last Name, First Name): 
Katonai Zoltán Zsolt

Abstract data

Előadás címe: 
Alzheimer betegség tüneteit mutató piramis sejtek dendritikus ingerületvezetésének vizsgálata
Abstract: 

Bevezetés: Az Alzheimer-kór a leggyakoribb neurodegeneratív betegség, melyben a béta-amyloid extracelluláris felhalmozódása az egyik legfontosabb patológiás elváltozás, mely károsítja a neuronokat és kapcsolataikat és demenciához vezet.
Munkánk során humán béta-amyloidot felhalmozó, transzgenikus és egészséges egerek szomatoszenzoros kortex II/III rétegéből vett piramis sejtek apikális és bazális dendritjeiben vizsgáltuk az ingerületvezetést számítógépes modellek segítségével.

Módszerek és célkitűzések: A piramis sejtek morfológiai adatait tartalmazó adatfájlokat Dr. Alán Alpár kutatócsoportjától kaptuk. A sejteket a Neuron szimulációs szoftverrel passzív szegmentális kábel modellekben vizsgáltuk. Morfológiailag, a sejtek bazális és apikális dendritjeinek felszínét illetve hosszát vizsgáltuk a szómától mért távolság (path distance) függvényében. Funkcionálisan, a sejtek apikális és bazális dendritjein a szomatopetális feszültség- és töltéstranszfereket elemeztük. A dendritfa több száz pontjába konstans és szinuszoid áramot injektáltunk a lassú és a gyors kinetikájú lokális szinaptikus aktivitás modellezésére.

Eredmények: A dendritek hosszának és felszínének térbeli eloszlásai megegyeznek a beteg és az egészséges sejtekben.
A feszültség- és töltéstranszferek mind konstans, mind szinuszoid áraminput esetén különböznek a beteg és a kontroll sejtekben. A legtöbb eltérést az apikális dendriteken a töltéstranszferben találtuk.

Következtetés: Az irodalomban elsőként vizsgáltuk a dendritikus ingerületvezetést a humán Alzheimer-kór tüneteit mutató transzgenikus egér neokortikális piramis sejtjeiben. A lassú kinetikájú szinaptikus aktivitást modellező konstans áram input esetében a töltéstranszfer szignifikánsan megnövekszik a beteg sejtekben, ami hozzájárulhat a sejtek általános excitabilitás növekedéséhez.

First tutor
Name: 
Wolf Ervin
Department: 
Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet
Second tutor
Name: 
Somogyi Attila
Department: 
Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet
Prize: 
3. díj

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program