p97 melanotranszferrin ellenes kiméra antigén receptort kifejező transzgén T-sejtek előállítása és szinapszisképzésük vizsgálata

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
Conference: 
2013/2014. tanév
Session: 
Biofizika
Presenting author
Name (format for foreign students: Last Name, First Name): 
Garlati Bettina

Abstract data

Előadás címe: 
p97 melanotranszferrin ellenes kiméra antigén receptort kifejező transzgén T-sejtek előállítása és szinapszisképzésük vizsgálata
Abstract: 

Célkitűzések
A Science folyóirat szerkesztősége az elmúlt év legjelentősebb tudományos áttörésének a a daganatok immunterápiájával kapcsolatos legújabb eredményeket választotta és külön kiemelte kiméra antigén receptorokhoz (CAR) kapcsolódó klinikai vizsgálatokat. Ezek a receptorok olyan szintetikus, két fő doménből álló fehérjék, melyekben az antigéneket specifikusan felismerni képes sejtfelszíni ektodoménhez (ScFv) a T-sejt receptor szignál doménjét (TCR gamma lánc) tartalmazó citoplazmatikus endodomén van kapcsolva. Jelen kutatásomban a melanomára specifikus, a tumorsejtek felszínén nagy fokban expresszálódó p97 melanotranszferrint vizsgáltam mint lehetséges terápiás célpontot az antigénre specifikus CAR-t expresszáló in vitro sejtes rendszeren.
Módszerek
Kísérleteimben MELUR humán melanoma sejtvonalat használtam. A citotoxikus T-limfocitákat humán vérből szeparáltam két lépésben. Először a teljes vérből gradiens centrifugálással elválasztottam a PBMC frakciót, majd negatív mágneses szeparálással (MACS) kinyertem a citotoxikus limfocitákat. A sejtek biotechnológiai módosítását lentivirális transzdukciós rendszerrel végeztem a kollaborációs partnertől kapott plazmidok felhasználásával. A transzdukció hatékonyságát Alexa-647 konjugált anti-humán IgG jelölést követően BD FACS Calibur áramlási citométerrel mértem, az effektor és target sejtek között kialakult szinapszisokat Zeiss LSM510 konfokális mikroszkóppal vizsgáltam.
Eredmények
Kísérleteimben sikeresen előállítottam egy p97 melanotranszferrin specifikus tumorantigént felismerni képes genetikailag módosított T-sejt populációt. Az összes szeparált limfocita 20%-a sikeresen transzdukálódott. Megállapítottam, hogy kokultúrában a kiméra antigén receptort expresszáló effektor T-sejtek felismerik a target sejteket és azokkal immunszinapszist képeznek. Mind a szinapszis mérete, mind a szinapszist képző sejtek száma az inkubációs idővel arányosan nőtt.
Következtetések
Megállapítottam, hogy a melanomára specifikus p97 melanotranszferrin antigén sikeresen alkalmazható terápiás célpontként kiméra antigén receptort expresszáló immunsejt-terápiás rendszerben.

First tutor
Name: 
Szöőr Árpád
Department: 
Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet
Prize: 
különdíj

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program