Szepszis és pitvarfibrilláció

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
Conference: 
2013/2014. tanév
Session: 
Aneszteziológia és intenzív terápia, sürgősségi betegellátás, traumatológia, ortopédia, idegsebészet
Presenting author
Name (format for foreign students: Last Name, First Name): 
Hajdu Endre

Abstract data

Előadás címe: 
Szepszis és pitvarfibrilláció
Abstract: 

BEVEZETÉS: A szepszis és szeptikus sokk még napjainkban is jelentős egészségügyi problémát jelent, magas mortalitása és a magas kezelési költségek miatt. A szepszis gyakori szövődménye a pitvarfibrilláció, ez a hemodinamikailag instabil állapotot tovább rontja, növelve a mortalitást, a kezeléshez szükséges napok számát, így a költségeket is.
CÉLKITŰZÉS: Célunk megvizsgálni, hogy a szeptikus betegekben újonnan kialakuló pitvarfibrilláció milyen hatással van a betegség prognózisára és a betegek életkilátására, és ezt hogyan befolyásolja a pitvarfibrilláció kezelésének az eredményessége.
BETEGANYAG ÉS MÓDSZEREK: Tanulmányunk során 133 beteg adatait dolgoztuk fel, akiket 2011.01.01. és 2013.05.01. között a DE OEC Sebészeti Intézet intenzív osztályán feküdtek Septicaemia vagy Septicus shock diagnózissal. A betegek átlag életkora 67 év ± 15.1 év, a férfi/nő arány: 77/56. Két csoportot különítettünk el, egyikbe csak szeptikus betegek, a másikba pedig olyan szeptikus betegek kerültek, akikben a szepszis során újonnan, pitvarfibrilláció is kialakult, majd vizsgáltuk a két csoport közötti különbségeket, mortalitás és az intenzív osztályon eltöltött napok számának a szempontjából. Továbbá vizsgáltuk, hogy a szeptikus betegekben kialakult pitvarfibrillációt milyen sikerrel lehetett konvertálni, és a sikeressége vagy sikertelensége milyen hatással volt a mortalitásra.
EREDMÉNYEK: A 133 szeptikus betegből, 49 betegben (37%) alakult ki pitvarfibrilláció. A mortalitás ezekben a betegekben romlott (51%-ról, 71%-ra), ITO-n töltött napok száma 8.76 napról, 10.76 napra változott, mely kétmintás t-próba alapján szignifikáns különbség (p=0.047). A kardioverzió az esetek 60,5%-ában volt sikeres, 52.2%-ban gyógyszeresen és 21.7%-ban elektromos kardioverzióval. A sikeresen konvertált betegek mortalitása 53.3%, sikertelenség esetén 81%, mely különbség Khi-négyzet és McNemar próbával szignifikánsnak bizonyult (p=0.026).
KÖVETKEZTETÉSEK: Szeptikus betegekben nagyobb eséllyel alakul ki pitvarfibrilláció, amely növeli a mortalitást és meghosszabbítja az intenzív osztályon töltött napok számát. A sinusritmus helyreállítása nehéz feladat, mely sikertelensége esetén a mortalitás még tovább romlik.

First tutor
Name: 
Berhés Mariann
Department: 
Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Tanszék
Prize: 
különdíj

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program