FRONT: egy új pontrendszer a nehéz légút megítélésére

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
Conference: 
2013/2014. tanév
Session: 
Aneszteziológia és intenzív terápia, sürgősségi betegellátás, traumatológia, ortopédia, idegsebészet
Presenting author
Name (format for foreign students: Last Name, First Name): 
Borbély Brigitta

Abstract data

Előadás címe: 
FRONT: egy új pontrendszer a nehéz légút megítélésére
Abstract: 

Bevezetés és célkitűzés: A légútbiztosítás várható nehézségének megítélésére számos pontrendszer létezik. A magyar származású Bíró P. által kidolgozott, új FRONT score rendszer az intubáció során potenciálisan fellépő nehézségek öt anatómiai helyszínét értékeli: F- (face) arc, R (row of teeth) fogsor, O- (oral cavity) szájüreg, N (neck, nyak) T- trachea bemenet. A prospektív követéses vizsgálat célja az volt, hogy megvizsgáljuk a FRONT pontrendszer mennyire alkalmas nehéz intubáció előrejelzésére.
Betegek és módszerek: 1153 felnőtt beteget vontunk be a vizsgálatba 2013 áprilistól decemberig. A műtét előtti aneszteziológiai ambuláns vizsgálat során az ambuláns szakorvos megállapította a preoperatív FRONT pontokat, míg az intubáló orvos közvetlenül az intubáció után lejegyezte a második FRONT score-t (blinded assessment technika). A preoperatív és postoperatív FRONT score-okat korreláció analízis segítségével hasonlítottuk össze.
Eredmények: A teljes beteganyagban a Pearson-féle korrellációs faktora FRONT Score egyes elemeire: F: r= 0,40 , R: r= 0,35 , O: r=0,25 , N: r= 0,24 , T: r= 0,31. A teljes populáció szummázott FRONT score-ja r: 0,44. A második lépésben összehasonlítottuk a préoperatív és az intraoperativ FRONT score-okat aszerint csoportosítva, hogy szakorvos vagy rezidens/szakorvos jelölt végezte-e az értékelést. A rezidensek értékei: F: r=0,35 R: r=0,17 O: r=0,07 N: r=0,21 T: r=0,18 Szumma: r=0,25 ) A fül-orr-gége és szájsebészeti beteganyagban, ahol a nehéz légút előfordulása gyakoribb és csak szakorvosok dolgoznak a korreláció jobb értékeket mutatott. (F r:0,53 R r:0,59 O r:0,40 N r:0,41 T r:0,40 )
Következtetés: A FRONT score tapasztalt szakorvos kezében hasznos segítség a nehéz légút előrejelzésére.

First tutor
Name: 
Gyöngyösi Zoltán
Department: 
Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Tanszék
Prize: 
3. díj

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program