A mentális betegekhez való viszonyulás vizsgálata egészségügyi dolgozók körében

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
Conference: 
2013/2014. tanév
Session: 
Clinical and theoretical epidemiology
Presenting author
Name (format for foreign students: Last Name, First Name): 
Karczagi Lilla

Abstract data

Előadás címe: 
A mentális betegekhez való viszonyulás vizsgálata egészségügyi dolgozók körében
Abstract: 

Bevezetés: A mentális betegek megbélyegzése évszázadokra nyúlik vissza és jelen korunkban is aktuális probléma nemcsak a társadalomban, hanem az egészségügyben is.
Célkitűzés: A kutató munkám célja az volt, hogy felmérjem az egészségügyi szakdolgozók stigmatizáló attitűdjét a mentális betegekkel kapcsolatban. Feltevésem szerint a pszichiátrián dolgozók elfogadóbbak, mint akik nem állnak velük közvetlen kapcsolatban. Vizsgáltam, mi befolyásolja a mentális betegek megítélését, pl. a családi érintettség befolyásoló tényező-e? Feltételezem, hogy a családi érintettség elfogadóbb viszonyulással jár.
Módszerek: A mentális betegekhez való viszonyulás felmérésére egy általam összeállított, önkitöltős kérdőívet használtam. A vizsgálati populációt egy vidéki kórház 120 szakdolgozója alkotta (60 fő szomatikus- és 60 fő pszichiátriai osztályon dolgozó). A kérdőívben a Likert skála szolgált az attítűd megítélésére. A kérdőív statisztikai elemzését az spss programcsomag segítségével végeztem el.
Eredmények: A stigmatizáló attitűd vizsgálatának eredményei összességében normál eloszlást mutatnak. A cluster analízis alapján egyedül az osztály jellege a meghatározó tényező; a szomatikus osztályon dolgozók viszonyulása negatív. Az eredményeiket tovább vizsgálva a családi érintettség szintén befolyásoló tényező; az attitűdöt pozitív irányba befolyásolja.
Megbeszélés: A mentális betegek negatív megítélésének hátterében az állhat a szomatikus osztályon dolgozók részéről, hogy nem ismerik eléggé a mentális betegségeket és az azzal járó problémákat. Ez az előítélet csökken, ha van családi érintettségük.
Következtetés: A mentális betegségek ismerete rendkívül fontos tényező az előítélettől mentes egészségügy eléréséhez, ami hangsúlyozza a megfelelő továbbképzés fontosságát az egészségügy minden területén.

First tutor
Name: 
Égerházi Anikó
Department: 
Pszichiátriai Tanszék

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program