Epesav hatása intracelluláris kalcium-transzporterek működésére

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
Conference: 
2013/2014. tanév
Session: 
Physiology, pathophysiology
Presenting author
Name (format for foreign students: Last Name, First Name): 
Diszházi Gyula

Abstract data

Előadás címe: 
Epesav hatása intracelluláris kalcium-transzporterek működésére
Abstract: 

A hasnyálmirigy-gyulladás kialakulásának legfontosabb előzménye az acinussejtek intracelluláris kalcium-koncentrációjának hosszan tartó, nagymértékű megemelkedése, melyet leggyakrabban szekretagogokkal vagy epesavakkal történő túlstimulálás (epekő) vált ki. Annak ellenére, hogy a kóros folyamat során a kalcium nagy része a rianodin receptorokon (RyR) keresztül szabadul fel az endoplazmatikus retikulumból (ER), a RyR kórélettani szerepe és az epesavak pontos hatásmechanizmusa tisztázatlan. Ezért célunk egy epesav, a taurokolsav (TCA) RyR-ra és az endoplazmatikus retikulum (ER) kalcium pumpájára gyakorolt (esetleges) hatásának vizsgálata volt.
Kimutattuk, hogy a TCA kórélettani szempontból releváns, 500 µM-os koncentrációban RyR-t tartalmazó vezikulákból gyors kalcium-felszabadulást váltott ki, ami a RyR-gátlószer dantrolén terápiás koncentrációban történő alkalmazásával jelentősen csökkenthető volt. Mesterséges, sík lipid kettősrétegbe épített RyR-okon végzett, úgynevezett „single channel” áramméréseink igazolták, hogy a TCA kalcium-felszabadulást kiváltó hatásának hátterében az áll, hogy növeli a RyR nyitvatartási valószínűségét. Ugyanakkor a kalcium ATP-áz (azaz a kalcium pumpa) aktivitásának mérése során megállapítottuk, hogy a TCA 25-500 µM koncentrációban gátolja a pumpa hidrolitikus aktivitását.
Összegezve, eredményeink szerint a TCA közvetlenül serkenti a RyR-t és gátolja az ER kalcium-pumpáját, mellyel a hasnyálmirigy-acinussejtekben fokozhatja a TCA indukálta patológiás kalcium-csurgást.

First tutor
Name: 
Almássy János
Department: 
Élettani Intézet

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program