MikroRNS-ek expressziója hólyag carcinomában

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
Conference: 
2013/2014. tanév
Session: 
Kísérletes onkológia, jelátvitel
Presenting author
Name (format for foreign students: Last Name, First Name): 
Mogyorósi Rita

Abstract data

Előadás címe: 
MikroRNS-ek expressziója hólyag carcinomában
Abstract: 

Az urothelialis húgyhólyag karcinóma a hatodik leggyakoribb tumor mindkét nemben, a nyugati országokban évente 300 000 új esetet diagnosztizálnak átlagosan. A non-invazív és invazív fenotípusai kritikus szerepet játszanak a terápiát illetően. Ennek elkülönítése érdekében egyre több erőfeszítést jelent olyan biomarkerek keresése, amelyek segítik a tumor azonosítását és előrejelzik a progressziót. Újabban, mint potenciális mutatók, a mikroRNS (miR) profilok kerültek előtérbe ezen a téren. Az onkogenezisbe és a tumorszuppresszióba bekapcsolódó célfehérjéik révén érintik a tumoros folyamatokat szabályozó rendszereket.
Munkánk célja volt tumorszuppresszor vagy onkogén szereppel bíró miR-ek vizsgálata. Többek között a miR-143, -27a, -93, valamint a let-7a viselkedése volt érdekes számunkra. Egyúttal összefüggést kerestünk a miR-ek expressziója, a vizsgált tumor típus megjelenése és a klinikopatológiai adatok között.
Vizsgálatainkhoz a Debreceni Egyetem Urológiai Klinikájáról származó műtétileg eltávolított 20 tumoros szövetmintát használtunk. A szövetek homogenizálása után totál RNS-t izoláltunk. Reverz transzkripciót követően specifikus primerek segítségével az expressziós vizsgálatokat a Light Cycler 480 PCR rendszerrel végeztük el.
Az általunk kapott expressziós eredményekkel elvégzett statisztikai elemzés szerint a vizsgált miR-ek közül a miR-27a, -143, let-7a szignifikánsan downreguláltak voltak (p <0,05). Csupán a miR-93 esetében volt megfigyelhető a minták jelentős hányadában upreguláció (80%). A tumor státuszt figyelembe véve a minták többsége a G1, G1-G2 státusszal volt jellemezhető, ritkább esetben fordult elő a G3.
A vizsgált miR-ekre kapott eredményeink felvethetik annak lehetőségét, hogy a szöveti vizsgálatok mellett a szérum ugyanezen miR profiljának vizsgálata is előnyös lehet a jövőben, valamint a metasztázissal leírt beteganyag bevonását is érdekeltté teszi.
Predikciós targetek figyelembevételével együtt a betegség szöveti és makroszkópos diagnosztizálását megelőzően a konkrét miR-profilok segíthetnek a betegség korai észlelésében és előrejelezhetik a betegség prognózisát, valamint a terápiára való érzékenységét is.
TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0025

First tutor
Name: 
Halmos Gábor
Department: 
Biofarmácia Tanszék
Second tutor
Name: 
Szabó Zsuzsanna
Department: 
Biofarmácia Tanszék
Prize: 
3. díj

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program