HIV-1 mutáns kapszid fehérje tisztítása és in vitro karakterizálása

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
Conference: 
2013/2014. tanév
Session: 
Biochemistry
Presenting author
Name (format for foreign students: Last Name, First Name): 
Végső Máté

Abstract data

Előadás címe: 
HIV-1 mutáns kapszid fehérje tisztítása és in vitro karakterizálása
Abstract: 

Egy mutáns HIV-1 kapszid fehérje tisztítása és „in vitro” karakterizálása

A HIV-1 kapszid fehérje „in vitro” körülmények között a virális proteáz szubsztrátja. Az endocitotikus útvonalon a sejtbe bejutó vírus tartalmazza az aktív proteázt, aminek aktivitását tovább növeli az endoszóma savas pH-ja. A virális proteinek proteáz általi hasítása (beleértve a kapszid fehérjét) fontos lehet a működőképes preintegrációs komplex kialakulásához a fertőzés korai szakaszában. Eddigi vizsgálataink azt mutatták, hogy a kapszid fehérjében található elsődleges hasítási helyek általunk létrehozott mutációi nagymértékben megváltoztatták a fehérje másodlagos szerkezetét. Továbbá ezek a fehérjék elvesztették azt a képességüket, hogy kötődjenek a humán peptidil-prolil izomeráz, a ciklofilin A (CypA) fehérjéhez. A CypA jelenléte elengedhetetlen az érett, fertőzőképes virionok kialakulásához, így a kötődés gyengülése illetve megszűnése hozzájárulhat az ilyen módosított kapszid fehérjéből felépülő virionok korábban megfigyelt fertőzőképességének csökkenéshez. Ebben a tanulmányban a kapszid fehérjében korábban azonosított másodlagos hasító helyek egyikének mutációját vizsgáltuk.
Munkánk során egy hisztidin farokkal rendelkező rekombináns kapszid fehérjével dolgoztunk, amelyben a Leucin 205-ös aminosavrészt alaninra cseréltük azért, hogy a mutáció proteolitikus hasításra és CypA kötésre kifejtett hatását vizsgálhassuk „in vitro” körülmények között. Megállapítottuk, hogy a kapszid fehérje virális proteáz általi hasítása csökkent az aminosav csere hatására. További vizsgálataink azt is igazolták, hogy a fehérje CypA-kötő képessége is csökkent, ami – korábbi vizsgálataink alapján - arra utal, hogy ezen mutációt tartalmazó fehérjéből felépülő virionok fertőzőképessége is nagymértékben csökkenni fog.

First tutor
Name: 
Tőzsér József
Department: 
Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet
Second tutor
Name: 
Tóth Ferenc
Department: 
Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program