Kapszazepin hatására nő a primer érzőneuronok intracelluláris kalciumszintje

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
Conference: 
2013/2014. tanév
Session: 
Physiology, pathophysiology
Presenting author
Name (format for foreign students: Last Name, First Name): 
Flaskó Anna Orsolya

Abstract data

Előadás címe: 
Kapszazepin hatására nő a primer érzőneuronok intracelluláris kalciumszintje
Abstract: 

A kapszazepint úgy ismerjük, mint a tranziens receptor potenciál vanilloid 1-en (TRPV1) ható, a paprika csípősségét okozó kapszaicin kompetitív antagonistáját. Hatása nem tekinthető specifikusnak a TRPV1 receptorra, mivel többek között a feszültségfüggő kalciumcsatornát, vagy a nikotin típusú acetilkolin receptort is gátolja.

Meglepő módon, néhány daganatos sejtvonalon ezektől merőben eltérő hatást írtak le, nevezetesen, a kapszazepin növelte a sejtek egy részében az intracelluláris kalciumszintet. Teng és munkatársai (2004) humán MG63 oszteokarcinoma sejteken, Huang és munkatársai (2006) pedig PC3 prosztatarákos sejtvonalon mutatták ki, hogy a kapszazepin részben extracelluláris, részben intracelluláris forrásokból megnöveli a kalciumszintet.

Mivel a kapszazepint széleskörben alkalmazzák primer érzőneuronokon a TRPV1 közvetített hatások gátlására, ezért kíváncsiak voltunk, hogy ezeken a sejteken is van-e a kapszazepinnek közvetlen kalciumkoncentrációt emelő hatása.

Fiatal hím Sprague Dawley patkányok hátsógyöki ganglionjainak (DRG) kipreparálásával és emésztésével nyertük a sejteket, amikből primer tenyészeteket hoztunk létre. A DRG tenyészeteket kétnapos inkubáció után Fluo-4-AM zöld fluoreszcens festékkel jelöltük, és konfokális mikroszkópban vizsgáltuk a fluoreszcenciaintenzitás változását, kapszazepin, kapszaicin majd KCl adagolás hatására.

Eredményül azt kaptuk, hogy a 2571 vizsgált sejtből 153 sejt reagált KCl-ra. Közülük 38 sejtnek, azaz a válaszképes sejtek 24,8%-ának a kalciumkoncentrációja nőtt kapszazepin hatására. A kapszazepinre válaszoló sejtek 36,8%-a (14 sejt) nem reagált kapszaicinre, ebből arra következtethetünk, hogy a kapszazepin az érzőneuronok egy részét stimuláló hatása nem a TRPV1 receptorhoz köthető.

Összességében a primer érzőneuronokon is sikerült a daganatos sejtvonalakhoz hasonló kapszazepin-indukált kalciumkoncentráció emelkedést kimutatnunk, tehát a kapszazepinnek, amellett, hogy a TRPV1 receptoron a kapszaicin antagonistája, valószínűsíthető egy TRPV1-től független, érzőneuronokat stimuláló hatása.

First tutor
Name: 
Jenes Ágnes
Department: 
Élettani Intézet

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program