Antipszichotikumok hatása makrofágok funkcionális aktivitására

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
Conference: 
2013/2014. tanév
Session: 
Experimental immunology, microbiology
Presenting author
Name (format for foreign students: Last Name, First Name): 
Hajdu Dorottya Zsuzsanna

Abstract data

Előadás címe: 
Antipszichotikumok hatása makrofágok funkcionális aktivitására
Abstract: 

Az antipszichotikumokat skizofrénia és bipoláris zavarok kezelésére fejlesztették ki. Idővel bebizonyosodott, hogy ezeknek a szereknek több káros mellékhatása lehet, például trombózis, elhízás, diabetes, vérképzőrendszeri betegségek, epilepsziás rohamok. A rezisztens esetek eredményesebb kezelése és a mellékhatások csökkentése érdekében fejlesztették ki az atípusos antipszichotikumokat. Számos kísérlet foglalkozik a szerek immunrendszerre kifejtett hatásával, azonban az adatok sokszor ellentmondásosak és első sorban különböző állatmodelleken végzett vizsgálatokon alapulnak.
Célul tűztük ki az atípusos antipszichotikumok hatásának vizsgálatát humán monocita-makrofág differenciálódásra. Kísérleteinkben használt gyógyszerek a Quetiapin, Aripiprasol, Ziprasidon, Risperidon, Clozapin és Olanzapin atípusos és a Haloperidol típusos antipszichotikumok voltak. Vizsgáltuk, hogy ezen gyógyszerek befolyásolják-e a makrofágok fagocitózis képességét, citokin expresszióját és szuperoxid termelését. A monocitákat humán vérből izoláltunk mágneses szeparálással, majd makrofág kolónia-stimuláló faktort (M-CSF) tartalmazó tápoldatban differenciáltattuk, naponta ismétlődő, a klinikumban alkalmazott antipszichotikum kezelés mellett. A fagocitózis képesség vizsgálatára humán vérből izolált apoptótikus neutrofil granulocitákkal végzett, áramlási citometriás meghatározáson alapuló fagocitózis mérést alkalmaztunk. A citokin szekréciót, LPS stimulust követően ELISA módszerrel mértük. A makrofágok PMA indukált szuperoxid termelését L-012 kemilumineszcenciás próba jelenlétében mértük. Eredményeink azt mutatják, hogy az in vivo kezelési koncentrációk mellett, az Olanzapin, Haloperidol és a Risperidon szignifikánsan csökkentette a makrofágok fagocitózis képességét apoptótikus neutrofilek iránt. Az LPS stimulust követően, a makrofág által szekretált TNF-α mennyiségét a gyógyszeres kezelés a legtöbb esetben csökkentette. Ugyanakkor a Haloperidol kivételével fokozták a makrofágok szuperoxid termelését.

First tutor
Name: 
Balajthy Zoltán
Department: 
Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet
Second tutor
Name: 
Kristóf Endre Károly
Department: 
Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program