Primer trigeminalis afferensek eloszlása béka nyelvmozgató motoneuronjain

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
Conference: 
2013/2014. tanév
Session: 
Anatómia, morfológia, fejlődésbiológia, patológia, hisztológia, igaszságügyi orvostan
Presenting author
Name (format for foreign students: Last Name, First Name): 
Jankó Laura

Abstract data

Előadás címe: 
Primer trigeminalis afferensek eloszlása béka nyelvmozgató motoneuronjain
Abstract: 

A béka zsákmányszerző viselkedése egy időben összetett és összerendezett mozgássorozat, ami láncreakciószerűen játszódik le. A folyamat a táplálkozásban résztvevő izmok összehangolt működésén alapul és egy olyan reflex-szerű mintázat eredménye, mely az állat idegrendszerébe van programozva. Ennek a táplálkozási viselkedésnek a neuro-anatómiai hátterét vizsgáltuk az agytörzsi szenzori-motoros kapcsolatok tanulmányozásával. A mozgásfolyamat szabályozásában több agyideg vesz részt; vizsgálatainkat a nervus trigeminus és a nervus hypoglossus agyidegeken végeztük. A száj nyitási állapota, illetve a szájüregbe érkező zsákmány stimulálja a nervus trigeminus receptorait, mely a nervus hypoglossus által beidegzett nyelv- és nyakizmok kontrakcióját is okozhatja. Munkánk célja annak felderítése volt, hogy létesítenek-e közvetlen kapcsolatot a trigeminalis primer afferensek a nervus hypoglossus motoneuronjaival.
A műtét során az altatott béka nervus trigeminus és nervus hypoglossus agyidegeibe különböző színű anterograd, illetve retrograd fluoreszcens jelölőanyagokat juttattunk, majd az agytörzsből készült sorozatmetszeteket fluoreszcens, illetve konfokális mikroszkóppal tanulmányoztuk.
Azonosítottuk a kapcsolatokat a jelölt trigeminus afferens terminálisok és a különböző hypoglossus almagokban található motoneuronok között. Vizsgáltuk a talált kapcsolatok magon belüli eloszlását, rostro-caudalis helyzetét, axo-szomatikus vagy axo-dendritikus jellegét és a szómától való távolságát.
Kísérleteink azt bizonyítják, hogy vannak közvetlen kapcsolatok a különböző eredetű trigeminalis terminálisok és a nucleus hypoglossus motoneuronjai között. Eredményeink alapján a terminálisok hasonló eloszlási mintázatot mutattak az almagokban és nagyszámú kapcsolatot létesítettek mind a retraktor, mind a protraktor motoneuronok distalis dendritjeivel.
Az általunk talált kapcsolatokon keresztül a trigeminalis afferensek közvetlenül befolyásolhatják a protraktor, a retraktor, illetve a belső nyelvizmok kontrakcióját. Ezek a kapcsolatok képezhetik a morfológiai hátterét a kétéltűek zsákmányszerző viselkedésében a zsákmányállat gyors és reflex-szerű elejtésének.

First tutor
Name: 
Kecskés Szilvia
Department: 
Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program