Diszfunkcionális attitűdök kérdőív magyar nyelvű változatának tesztelése magyarországi eseti mintán

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
Conference: 
2013/2014. tanév
Session: 
Primer prevenció, egészségügyi szervezés és menedzsment
Presenting author
Name (format for foreign students: Last Name, First Name): 
Katona Cintia

Abstract data

Előadás címe: 
Diszfunkcionális attitűdök kérdőív magyar nyelvű változatának tesztelése magyarországi eseti mintán
Abstract: 

Bizonyos mentális problémák hátterében automatikus negatív gondolatok tárhatók fel, amelyek elemzése és megváltoztatása segíti a probléma megoldását. Az automatikus negatív gondolatok alapját úgynevezett maladaptív sémák képezik. Ezek olyan, korábban történt események absztrakt leképeződéseként keletkezett, nem tudatos gondolati mintázatok, amelyek következtében az egyénnek megváltozik a viszonyulása (attitűdje) saját magához és másokhoz, ami stresszhelyzetekben torz kognitív működést, automatikus negatív gondolatok felbukkanását eredményezi. Mindezek nyomán az egyén viselkedése bizonyos helyzetekre megmagyarázhatatlan, váratlan, gyakran számára hátrányos lesz. A maladaptív sémák alapján kialakuló diszfunkcionális attitűdök gátolják a személy megküzdését mindennapi problémáival. Vizsgálatunkban a diszfunkcionális attitűdök mérésére szolgáló angol nyelvű rövidített kérdőív magyar változatát vizsgáltuk egy, a hazai felnőtt lakosságot reprezentáló mintán, a lelki egészség egyéb jellemzőit (koherencia-érzés, szorongás, depresszió, stressz) mérő néhány más teszttel együtt. Elsőként a magyar nyelvű diszfunkcionális attitűdök teszt megbízhatóságát vizsgáltuk meg, amely 2 alskálába (perfekcionizmus és dependencia) sorolt 17 tételből áll. A teszt megbízhatóságát jellemző Cronbach alfa értéke minden tétel esetében 0,9 fölött volt. Összességében a teszt megbízhatósága igen magas (0,91). A faktor analízis igazolta a teszt 2 faktoros struktúráját. A kitöltők átlagéletkora 50,6 év volt, többségében nők (59%) és középfokú végzettségűek (65%). A diszfunkcionális attitűdök összpontszáma (7,6 pont; p<0,001), valamint a perfekcionizmus (3,8; p<0,001), és a dependencia alskála átlaga (6,1; p<0,001) is szignifikánsan magasabbnak adódott egy holland felnőtteket képviselő mintán mért értékekhez képest. A dependencia mértékét növeli a fiatal kor és az alacsony önbizalom. A perfekcionizmus magasabb mértékű a fiatalabbak, a fővárosiak, az alacsony önbizalommal és a gyenge társas támogatással rendelkezők körében. Mind a dependencia (0,32; p<0,001), mind a perfekcionizmus (0,35; p<0,001) erős szignifikáns összefüggést mutat az akut pszichés stressz mértékével.

First tutor
Name: 
Kósa Karolina
Department: 
Megelőző Orvostani Intézet

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program