A retinoblasztoma fehérje (Rb), az Akt-kináz, Erk-kináz és a Bcl-2 fehérje foszforiláltsági állapotának vizsgálata akut myeloid leukémiás (AML) betegekben.

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
Conference: 
2013/2014. tanév
Session: 
Kísérletes onkológia, jelátvitel
Presenting author
Name (format for foreign students: Last Name, First Name): 
Veres Katalin Beáta

Abstract data

Előadás címe: 
A retinoblasztoma fehérje (Rb), az Akt-kináz, Erk-kináz és a Bcl-2 fehérje foszforiláltsági állapotának vizsgálata akut myeloid leukémiás (AML) betegekben.
Abstract: 

Irodalmi adatok alapján ismert, hogy az akut myeloid leukémia kialakulásában elsődleges szerepe van különböző jelátviteli útvonalak aktiválódásának a sejtciklust és proliferációt szabályozó fehérjék-Erk-kináz, Rb fehérje- által. Antiapoptotikus fehérjék -Bcl-2- mennyiségének növekedése és proapoptotikus jelátviteli folyamatok gátlása -Akt-kináz- szintén leukémiához vezethet. Ezen útvonalak szabályozásában kiemelkedő szerepe van a fehérjék protein kinázok-foszfatázok által történő reverzibilis foszforilációjának. Az Akt-, Erk-kináz, Rb- és Bcl-2 fehérjék bizonyos oldalláncokon foszforilálva a sejtek túlélését segítik elő. Konstitutív aktivációjuk az AML-es betegekben túléléshez vezethet.
Célkitűzésünk az volt, hogy ezen fehérjék foszforilációs szintjét megvizsgáljuk AML-es betegek leukocytáikban. Összesen 31 beteget vizsgáltunk 9 egészséges kontrollhoz viszonyítva. A fehérvérsejteket vér- vagy csontvelői mintából izoláltuk sűrűség gradiens centrifugálással. Lízis pufferrel való feltárást követően a fehérje mennyiségeket fotometriás módszerrel határoztuk meg 590 nm-en. A fehérjék szétválasztása és foszforiláltsági állapotának tanulmányozása Western-blot analízissel történt foszfospecifikus antitestek segítségével. Belső kontroll fehérjeként GAPDH-t használtuk. Az előhívás kemilumineszcensen történt. A fehérjéket standardhoz viszonyítva azonosítottuk tömegük alapján.
Eredményeink alapján a betegek 30%-ban volt észlelhető Rb-fehérjefoszforiláció, az Akt 20%-ban, az Erk közel 40%-ban volt foszforilált állapotban. Ezzel szemben az egészséges kontrollokban nem lehetett foszforilációt kimutatni. Bcl-2 foszforilációt nem tudtunk kimutatni, viszont 3 beteg esetén a negatív kontrollhoz képest emelkedett Bcl-2 szintet figyeltünk meg. Néhány betegnél több fehérje foszforilációját megfigyeltük egy időben. A betegség lefolyása során újabb proteinek foszforilálódhatnak, illetve el is tűnhetnek, így előre jelezhetik a progressziót vagy a kedvezőbb kimenetelt.
Kísérleteink eredményeit a klinikummal összevetve új prognosztikai faktorokra derülhet fény, melynek segítségével meghatározható az a betegcsoport, akiknek kináz inhibitorokkal kiegészítve a standard citosztatikus kezelését kedvezően befolyásolhatjuk a túlélésüket.

First tutor
Name: 
Rejtő László
Department: 
Belgyógyászati Intézet, Haematológiai Tanszék
Second tutor
Name: 
Márton Adrienn
Department: 
Belgyógyászati Intézet, Haematológiai Tanszék

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program