Tagozat program: LAB

Laboratory medicine, clinical microbiology tagozat díjazottjai

Szerző(k) Előadás címe Prize
Kovács Sarolta
Antitrombin, protein C, protein S és EPCR gén polimorfizmusok vizsgálata nagy áteresztőképességű módszerrel 1. díj
Udvari Ágnes
Speker Marianna
Új antitrombin mutációk karakterizálása 2. díj
Tóth Brigitta Ildikó
Sysmex XN-1000 hematológiai automata rutin laboratóriumi vizsgálata 3. díj
Kóti Zsuzsa Regina
Kombinált teszt az autoimmun urticaria diagnosztikájában különdíj

Az egyes részek kezdési időpontjai - a lehetőségekhez képest - változatlanok lesznek, azonban a befejezés illetve a közbülső előadások kezdésének időpontja az egyes előadások és az azokat követő viták pontos hosszától függően módosulhat.

Az előadások zavartalan lefolyásának biztosítása érdekében tisztelettel kérjük a hallgatóság tagjait, hogy amennyiben nem az egyes részek közti szünetekben érkeznek ill. távoznak, akkor az előadásokat követő viták időtartamán belül tegyék ezt meg.

Laboratory medicine, clinical microbiology 1. blokk
Elnök: Dr. Kappelmayer János, Kóti Zsuzsa Regina
Helyszín: Elméleti Tömb
2014. február 19.
15:30 - 16:45

Előadó Előadás címe
1. Kóti Zsuzsa Regina Kombinált teszt az autoimmun urticaria diagnosztikájában
2. Nagy Fruzsina Származtatott thrombocyta paraméterek vizsgálata különböző laboratóriumi módszerekkel
3. Doung Nguyen, Thanh Binh Investigation of L-selectin and ADAM17 in chronic lymphocytic leukemia
4. Kovács Sarolta Antitrombin, protein C, protein S és EPCR gén polimorfizmusok vizsgálata nagy áteresztőképességű módszerrel
5. Fedorishka Viktoriya Osler-Rendu-Weber kór molekuláris genetikai hátterének vizsgálata
Laboratory medicine, clinical microbiology 2. blokk
Elnök: Dr. Kappelmayer János, Udvari Ágnes
Helyszín: Elméleti Tömb
2014. február 19.
17:00 - 18:00

Előadó Előadás címe
6. Udvari Ágnes Új antitrombin mutációk karakterizálása
7. Juhos Katalin Új humán polyomavírusok prevalenciájának vizsgálata
8. Tóth Brigitta Ildikó Sysmex XN-1000 hematológiai automata rutin laboratóriumi vizsgálata
9. Fidler Gábor Egy új korszak hajnala, avagy mérföldkövek az aszpergillózis diagnosztikában

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program