Tagozat program: Elm-6

Az egyes részek kezdési időpontjai - a lehetőségekhez képest - változatlanok lesznek, azonban a befejezés illetve a közbülső előadások kezdésének időpontja az egyes előadások és az azokat követő viták pontos hosszától függően módosulhat.

Az előadások zavartalan lefolyásának biztosítása érdekében tisztelettel kérjük a hallgatóság tagjait, hogy amennyiben nem az egyes részek közti szünetekben érkeznek ill. távoznak, akkor az előadásokat követő viták időtartamán belül tegyék ezt meg.

Experimental immunology, microbiology 1. blokk
Elnök: Dr. Rajnavölgyi Éva, Szalókiné Kovács Krisztina
Helyszín: Elméleti Tömb
2013. február 21.
08:30 - 09:30

Előadó Előadás címe
1. Szalókiné Kovács Krisztina A Streptomyces coelicolor ΔcabB mutáns törzsének részletes fenotípusos analízise
2. Mázló Anett Az NLRX1 fehérje gyulladást gátló szerepe mesenchymális és dendritikus sejtekben
4. Orbán-Szilágyi Ákos A Nur77 magreceptor kifejeződésének és funkciójának vizsgálata egér dendritikus sejtek differenciálódása és aktiválódása során
Experimental immunology, microbiology 2. blokk
Elnök: Dr. Rajnavölgyi Éva, Pethő Zoltán Dénes
Helyszín: Elméleti Tömb
2013. február 21.
09:45 - 10:45

Előadó Előadás címe
5. Pethő Zoltán Dénes Mezenhimális őssejtek és limfociták kölcsönhatásainak vizsgálata
6. Gajdos András Probiotikumok hatása humán keratinociták biológiai folyamataira
7. Tóth Béla Az illegálisan előállított tömény szeszesitalokban található szennyező alkoholok hatása humán monociták fagocitózisára
8. Danis Judit Az ATP és a P2X7 receptor szerepének vizsgálata a különböző módon differenciáltatott humán makrofágok IL-1béta termelésében

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program