Tagozat program: KIM

Az egyes részek kezdési időpontjai - a lehetőségekhez képest - változatlanok lesznek, azonban a befejezés illetve a közbülső előadások kezdésének időpontja az egyes előadások és az azokat követő viták pontos hosszától függően módosulhat.

Az előadások zavartalan lefolyásának biztosítása érdekében tisztelettel kérjük a hallgatóság tagjait, hogy amennyiben nem az egyes részek közti szünetekben érkeznek ill. távoznak, akkor az előadásokat követő viták időtartamán belül tegyék ezt meg.

Experimental immunology, microbiology 1. blokk
Elnök: Dr. Szondy Zsuzsanna, Pethő Zoltán Dénes
Helyszín: In Vitro Diagnosztikai Tömb
2014. február 20.
8:45 - 10:00

Előadó Előadás címe
1. Pethő Zoltán Dénes Módosított tenyésztőoldat előállítása K+ - csatorna gátlószerek hatásának optimalizálásához
2. Duró Norbert Fehérjedinamika szerepe a MAVS (Mitochondrial Antiviral Signaling Protein) aggregációjában és ennek hatása a gyulladásos citokin illetve interferon válaszra
3. Hajdu Dorottya Zsuzsanna Antipszichotikumok hatása makrofágok funkcionális aktivitására
4. Monostori Júlia Ágnes Intenzív terápiás és más fekvőbeteg osztályokon fekvő betegek székletmintáiból izolált kiterjedt spektrumú béta-laktamázt termelő bélbaktériumok integronjainak jellemzése
5. Sógor Viktória Natív és oxidatívan módosított exogén mitokondriális DNS hatása a humán plazmacitoid dendritikus sejtek fenotípusos és funkcionális sajátosságaira
Experimental immunology, microbiology 2. blokk
Elnök: Dr. Rajnavölgyi Éva, Kiss Máté
Helyszín: In Vitro Diagnosztikai Tömb
2014. február 20.
10:15 - 11:30

Előadó Előadás címe
6. Kiss Máté Az RXR magreceptor aktivációja makrofágokban érképződést elősegítő fenotípus kialakulásához vezet
7. Miltner Noémi Mesenchymális tulajdonságú őssejtek immunszuppresszív hatásának vizsgálata monocita- eredetű dendritikus sejtekben
8. Oláh Nikolett HPV31 E6 onkogének funkcionális vizsgálata
9. Verebi Enikő Fakultatív pathogén baktériumtörzsek hatása humán keratinociták biológiai folyamataira
10. Franyó Dorottya Kórházi fertőzéseket okozó Staphylococcus aureus törzsek virulencia faktorainak vizsgálata
Experimental immunology, microbiology 3. blokk
Elnök: Dr. Kónya József, Bubnó Orsolya
Helyszín: In Vitro Diagnosztikai Tömb
2014. február 20.
11:45 - 13:00

Előadó Előadás címe
11. Bubnó Orsolya Candida soyae, mint félrediagnosztizált opportunista patogén
12. Becsei Ágnes Az extracelluláris adenozin gyulladást szabályozó szerepe humán makrofágokban
13. Baranyi Gergő Alifás alkohol metabolitok hatása granulociták fagocitózisára
14. Bujdosó Orsolya Alifás alkohol metabolitok hatása monociták fagocitózisára
15. Fontos Gábor Aminoglikozid rezisztencia mechanizmusok előfordulása klinikai Escherichia coli izolátumokban

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program