Muszkarinos kolinerg receptorok jelenlétének és funkciójának vizsgálata primer és metasztatikus melanoma sejtvonalakon

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Konferencia: 
2009/2010. tanévi helyi TDK konferencia
Szekció: 
Farmakológia, Gyógyszerésztudományok
Szerző(k):
Szödényi Annamária
Intézet:
Élettani Intézet
Témavezető(k):
Dr. Rusznák Zoltán
Nagy Dénes

A melanoma malignum az egyik legagresszívebb bőrdaganat, mely korunk környezeti hatásainak köszönhetően növekvő számban fordul elő, ezért pathomechanizmusának megismerése nagy jelentőséggel bír. A melanomákkal kapcsolatos vizsgálatok egyik célpontját a felszínükön expresszált muszkarinos kolinerg receptorok (MR) jelentik. A receptorok öt típusa közül az MR1, MR3 és MR5 típusok Gq proteineken keresztül aktiválják az IP3 jelátviteli útvonalat, ami intracelluláris kalciumkoncentráció-növekedéshez vezet. A megemelkedett kalciumszint több sejtszintű folyamatot aktiválhat, beindíthatja például a sejt „motoros gépezetét”, fokozva a sejtek metasztázist kialakító képességét. Leírták, hogy különböző melanoma sejtvonalakon a MR-ok több típusa is jelen van. A primer illetve metasztatikus sejtek összehasonlítása alapján feltételezik, hogy a MR-ok fontos szereppel rendelkezhetnek a metasztázisképzésben.
Kísérleteink során célul tűztük ki az eddig még nem vizsgált melanoma sejtvonalak közül primer (WM35) és metasztatikus (HT199 és HT168-M1) tumorból előállított sejtvonalak MR-ainak összehasonlító elemzését.
RT-qPCR technika segítségével mindhárom sejtvonalban kimutattuk az MR1 kolinerg receptort kódoló mRNS-t. További kísérleteink során Western-blot módszer és immuncitokémia alkalmazásával fehérje szinten is bizonyítottuk az M1 és M3 kolinerg receptor jelenlétét mindhárom sejtvonalon.
A sejtvonalakon végzett funkcionális mérések során Fluo-4 kalcium-érzékeny festékkel történő inkubációt követően karbakol segítségével váltottunk ki citoplazmatikus kalcium tranzienseket. A felvett dózis-hatás görbék szerint 1 mmol/l-es karbakol koncentráció mind a három sejtvonal esetében telítő dózisnak bizonyult, így a továbbiakban ezt alkalmaztuk. A MR-ok gátlószereivel (atropin, pirenzepin, 4-DAMP) végzett kísérletek eredményei alapján kijelenthetjük, hogy a karbakol jelenlétében kapott citoplazmatikus kalcium tranziensek kialakulása megmagyarázható a MR-ok jelenlétével.
Témavezetők: Nagy Dénes, Dr. Rusznák Zoltán

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program