TDK pályamunka elfogadtatása diplomamunkaként

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat

Azon TDK pályamunkák esetében, ahol cél a diplomamunkaként való elfogadtatás és a dolgozat benyújtója 2015 tavaszán kap diplomát, a TDK pályamunka beadásának határideje a következő:

Osztatlan képzésben tanulók számára (általános orvos, fogorvos, gyógyszerész): 2015. február 15.
Osztott képzésben tanulók számára (alapszak és mesterszakok): 2015. március 1.

2015 szeptemberi vagy decemberi diplomaosztó, azaz augusztusi és novemberi államvizsga esetén a határidő 2015. április 12.

A határidő után az elkészített művek csak diplomamunkaként nyújthatók be.

PhD képzésre jelentkező hallgatók számára, amennyiben fel kívánják használni pályamunkájukat a jelentkezéshez, a diplomaszerzés idejétől függetlenül a tavaszi/nyári diplomaosztót tervező hallgatók határidejével egyezik meg a pályamunka leadásának határideje.

Elfogadott egyszerzős pályamunkát diplomamunkaként történő elfogadásra be lehet nyújtani

1. átdolgozott formában a diplomamunkákra érvényes formai előírásoknak megfelelően. A diplomamunkaként beadott átdolgozott pályamunkát a kijelölt bírálók ugyanolyan módon értékelik, mint a többi diplomamunkát. Ebben az esetben a munka bírálatát a Tanulmányi Osztály irányítja.

2. eredeti formában, átdolgozás nélkül. Ebben az esetben a pályamunkához csatolni kell a bírálatokat és az azokra adott hallgatói válaszokat, illetve a TDT által kiadott adatlapot, melyeket a Tanulmányi Osztályra kell benyújtani.

Többszerzős pályamunkát változatlan formában csak az első szerző használhatja fel diplomamunkaként, de ebben az esetben is szükséges a többi szerző írásbeli lemondó nyilatkozata, amit csatolni kell a diplomamunkaként történő beadáshoz. Többszerzős pályamunkát a többi (második, harmadik, stb.) szerző diplomamunkaként csak átdolgozott formában, a többi szerző írásbeli hozzájárulása, ill. lemondó nyilatkozata csatolásával adhat be. Ebben az esetben a diplomamunkaként beadott pályamunkát a kijelölt bírálók ugyanolyan módon értékelik, mint a többi diplomamunkát. Egy pályamunka – akár változatlan formában, akár átdolgozás után – csak egy alkalommal adható be diplomamunkaként. Amennyiben a pályamunka eredeti formában került beadásra (egyszerzős, ill. az első szerző által benyújtott többszerzős munkák), a pályamunka hivatalos bírálata automatikusan elfogadható a diplomamunka opponensi véleményeként.

Diplomamunkakánt csak az a pályamunka fogadható el, melynek anyagából az a szerző, aki a pályamunkát diplomamunkaként kívánja elfogadtatni, elsőszerzős előadást tartott a helyi TDK konferencián. Az előadás akkor fogadható el védésként, ha a zsűri érvényes szavazatainak 2/3-a ezt támogatja. Az előadás ekkor „jeles” érdemjeggyel kerül elfogadásra diplomamunka védésként.

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program