A Tudományos Diákköri Tanács működése és tagjai

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat

A Tudományos Diákköri Tanács (TDT) a Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar Tudományos Bizottságának albizottságaként működik, és ellátja a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum (DE OEC) más karainak és intézeteinek tudományos diákköri feladatait is. A TDT határozatait egyszerű többséggel hozza. Azokat, valamint a határozatok alapjául szolgáló szempontokat nyilvánosságra hozza. A szavazás akkor érvényes, ha a TDT tagjainak legalább 50 %-a plusz 1 fő jelen van. A TDT végrehajtó szerve az elnökség (TDTE). Tagjai az elnök, az oktatói titkárok, akiket az Orvos- és Egészségtudományi Centrum tudományos igazgatója nevez ki, valamint a hallgatói elnök és a hallgatói titkár, akiket a választmány választ meg. 

A TDT intézményi konferenciákat szervez, gondoskodik a bíráló bizottságok felállításáról. Teljes jogú TDK taggá nyilvánítja azokat a hallgatókat, akik munkájukról előadás vagy pályamunka formájában már beszámoltak, tudományos társaságok kongresszusain szerepeltek vagy tudományos folyóiratban publikáltak. A TDT ösztöndíjakat hirdet meg, és a pályázatok alapján dönt a támogatások odaítéléséről. A TDT hallgató és oktató képviselőket küld az OTDT szakbizottságaiba. A TDTE irányítja és összehangolja az intézeti és klinikai diákkörök tevékenységét. Működése közvetlenül a tudományos igazgató felügyelete alá tartozik.

 

A Tudományos Diákköri Tanács tagjai a 2015-2016-os tanévben:

Elnök

Dr. Erdődi Ferenc

Orvosi Vegytani Intézet

4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.; közvetlen tel.: (52) 518-600 / 61178 , helyi mellék: 61178, fax: (52) 412-566

Oktatói Titkár

Dr. Bereczky Zsuzsanna

Klinikai Laboratóriumi Kutató Tanszék

4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.; (52)411-717/56295, fax: (52)340-011

Oktatói Titkár

Dr. Szentandrássy Norbert

Élettani Intézet

4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.; (52)411-717/55677, fax: (52) 255-116

Hallgatói elnök

Rehó Bálint (ÁOK V.)

Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet

E-mail: reho.balint@med.unideb.hu

Hallgatói titkár

Ráduly Arnold (ÁOK III.)

Orvosi Vegytani Intézet

E-mail: radulyarnold27@gmail.com

Oktatók

Dr. Mester Anita

Sebészeti Műtéttani Intézet

Dr. Bay Péter

Orvosi Vegytani Intézet

Dr. Bodolay Edit

III. sz. Belgyógyászati Klinika

Dr. Csépány Tünde

Neurológiai Klinika

Dr. Hudák Renáta

Laboratóriumi Medicina Intézet

Dr. Nagy Péter

Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet

Dr. Pénzes-Daku Krisztina

Klinikai Laboratóriumi Kutató Tanszék

Dr. Szűcs Péter

Élettani Intézet

Dr. Vereb György

Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet

Dr. Vincze János

Élettani Intézet

Dr. Zákány Róza

Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet

Hallgatók

Kothalawala Eilza ÁOK VI. (Élettani Intézet)

Hurják Boglárka KLK MSc I. (KLKT)

Károlyi Péter ÁOK V. (Szülészet)

Omri Nativ ÁOK VI. (Urológia)

Mihali Pál ÁOK V. (Szülészet)

Kolostyák Zsuzsa ÁOK III. (Biokémiai és Mol. Biol. Int.)

Üveges Áron ÁOK V. (Kardiológiai Klinika)

Balogh Kinga ÁOK V. (Radiológiai Klinika)

Major Evelin Mol. Biol. Msc. II. (Vegytan)

Kuthi Luca Katalin ÁOK V. (Kardiológiai Klinika)

Soltész Lilla ÁOK III.

Egészségügyi Kar

Dr. Kiss János

Szuromi Zsófia

Fogorvostudományi Kar

Dr. Kelentey Barna

Baji-Gál Fanni FOK IV.

Gyógyszerésztudományi Kar

Dr. Bak István

Ráduly Zsolt (GYTK V.)

Népegészségügyi Kar

Dr. Cseri Julianna

Szőllősi Gergő

Fekete Eszter GYT III.

Baranyi Gergő NELL IV.

 

 

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program