A ropinirol elektrofiziológiai hatásai kutya kamrai szívizomsejteken

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Konferencia: 
2009/2010. tanévi helyi TDK konferencia
Szekció: 
Farmakológia, Gyógyszerésztudományok
Szerző(k):
Stahorszki Soma
Hegyi Bence
Intézet:
Élettani Intézet
Témavezető(k):
Dr. Szentandrássy Norbert

A Parkinson-kór kezelésében alkalmazott dopamin agonista farmakonok a betegséggel szövődött QT-idő megnyúlásának kockázatát jelentősen növelhetik, aminek következtében akár életet fenyegető torsade de pointes kamrai tachycardia alakulhat ki. A terápiában alkalmazott ropinirolról kimutatták, hogy a CHO-K1 sejteken expresszált hERG kálium- csatornákat gátolta, illetve kutya Purkinje-rostok akciós potenciálját (AP) nyújtotta. In vivo kutya állatmodellen a PR-időt csökkentette, míg a QTc időt növelte, de izolált kamrai sejteken még nem ismertek a hatásai. Ezért célul tűztük ki a ropinirol AP különböző paramétereire kifejtett hatásának vizsgálatát a humánhoz elektrofiziológiai szempontból legjobban hasonlító kutya modellen.
Vizsgálatainkat kutya bal kamrájából enzimatikusan izolált szívizomsejteken végeztük. Az AP-okat konvencionális mikroelektróda technikával 37°C-on mértük. A ropinirol növekvő koncentrációit egymás után, kimosás nélkül alkalmaztuk.
Az általunk alkalmazott dózisokban, 11 vizsgált sejten a ropinirol nem hatott a nyugalmi membránpotenciálra és az AP amplitúdójára. Az AP felszálló szárának meredekségét (Vmax), és az első fázisának amplitúdóját (Phase1) koncentráció-függő módon csökkentette, 100 mikroM-os koncentrációban a Vmax-ot 83,9±2,5%-ra, a Phase 1-t 70,3±4,6%-ra (p<0,05 mindkét esetben). A repolarizáció 25, illetve 90%-ánál mért időtartamára (APD25; 90) bifázisosan hatott. Az APD25 10 mikroM ropinirol jelenlétében 5,8±3,6 ms-mal nőtt (p>0,05), míg 300 mikroM-os koncentrációban 43,7±10,9 ms-mal csökkent (p<0,05). Az APD90 221,9±8,3 ms-ról 239,8±10,8 ms-ra változott 10 mikroM (p<0,05), és 214,5±1 ms-ra 300 mikroM ropinirol jelenlétében (p>0,05). A szer hatásai az első fázis amplitúdó kivételével reverzibilisnek bizonyultak.
Összefoglalva kijelenthetjük, hogy a ropinirol 3 és 100 mikroM közötti koncentrációkban növelte az AP hosszát, de 300 mikroM-os koncentrációban csökkentette azt. Ezen koncentrációk azonban lényegesen meghaladják a farmakon terápiás plazmaszintjét (max. 80 nM), így a klinikumban a fent említett mellékhatások normál körülmények közt nem, de egy repolarizációs zavar következtében érzékenyebb szíven talán már kialakulhatnak.

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program