A hibrid 18F-dezoxiglükóz pozitron emissziós tomográfia-computer tomográfia (FDG PET/CT) és a 99mTc-metilén-difoszfonát (MDP) teljes test csontszcintigráfia (BS) diagnosztikus értékének összevetése emlőrák csontmetasztázisainak kimutatásában

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Konferencia: 
2009/2010. tanévi helyi TDK konferencia
Szekció: 
Konzervatív klinikai orvostudomány II.
Szerző(k):
Nagy Edit
Intézet:
Nukleáris Medicina Intézet
Témavezető(k):
Dr. Hascsi Zsolt

Az emlőtumoros betegek kezelésében kiemelt jelentőségű a pontos csontstátusz meghatározása, amely lehetővé teszi a jelentős életminőség romlást eredményező csontáttétek korai felismerését és a jelenlegi terápiás alternatívák adekvát alkalmazását.
Amíg a standard diagnosztikus eljárásnak tekintett 99mTc-MDP csontszcintigráfiával a tumor lokális hatásaként létrejövő fokozott osteoblaszt aktivitást detektáljuk planáris leképezéssel, addig az FDG PET/CT direkten a fokozott glükóz felvételű, kóros sejteket jeleníti meg a CT nyújtotta pontosabb térbeli lokalizálhatósággal és strukturális információval kiegészítve.
Célunk ezen két modalitás diagnosztikus értékének retrospektív meghatározása emlőrákos betegek csontmetasztázisainak kimutatásában.
Beválasztási kritériumunk volt a két vizsgálat közötti maximum 60 napos időintervallum, hozzáférhető képanyag és igazolt csontstátusz, amely konkordáns alapvizsgálatokat, és/vagy további megerősítő PET/CT-t, BS-t, röntgent, CT-t, MR-t, illetve ha nem merült fel csontáttét, akkor minimum 2 hónapos, tumor markerekkel támogatott klinikai követést jelent.
A kiindulási 1546, emlő tumor alapdiagnózissal végzett PET/CT vizsgálatból 98-ban teljesültek feltételeink. 36 betegnél igazolódott csontérintettség, ebből a PET/CT lelet 34, a BS 33 esetében véleményezett önmagában egyértelműen, illetve nagy valószínűséggel pozitivitást. Ezen betegcsoportban a PET/CT, illetve a szcintigráfia szenzitivitása 94,44% vs. 91,67%, specificitása 96,77% vs. 87,10%, pozitív prediktív értéke 94,44% vs. 80,49%, negatív prediktív értéke 96,77% vs. 94,74% és pontossága 95,92% vs. 88,78%.
Későbbiekben laesio szinten elemezzük az egyes metasztázisok glükóz felvétele, CT morfológiája és szcintigráfiával kapott halmozása közötti összefüggést. Eredményeink alapján meghatározni kívánjuk, az adott klinikai konstellációban leghatékonyabb szűrő, illetve monitorozó vizsgálómódszert.
Összességében megállapíthatjuk, hogy a PET/CT az emlőrákos betegek csontáttéteinek kimutatásában eléri, sőt meg is haladja a BS diagnosztikus pontosságát, mindemellett teljes staginget jelent magasabb költségvonzattal.

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program