64-szeletes coronaria CTA összehasonlítása invazív szívkatéteres vizsgálattal, mint referenciával 50-70%-os és 70%-nál nagyobb szűkületek esetén

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Konferencia: 
2009/2010. tanévi helyi TDK konferencia
Szekció: 
Konzervatív klinikai orvostudomány II.
Szerző(k):
Petrus Margit
Intézet:
Kardiológiai Intézet Kardiológiai Klinika
Témavezető(k):
Dr. Kolozsvári Rudolf

Háttér: az iszkémiás szívbetegség kivizsgálási protokolljában az invazív szívkatéteres vizsgálat (IC) előtti egyik legmegbízhatóbb non-invazív diagnosztikai módszer a 64-szeletes computer tomographia angiographia (CTA). A CTA alkalmas -megfelelő előkészítést követően- a koszorúerek átjárhatóságát befolyásoló, szubmilliméteres képletek vizsgálatára. 50-70%-os szűkületek esetén a pozitív prediktív érték (PPV) elfogadható, de 70%-nál nagyobb elzáródások esetén jelentősen csökken az IC-hoz képest, míg a negatív prediktív érték 100% marad.
Célkitűzés: CTA-val detektált 50-70% közötti illetve 70% feletti szűkületek validálása a referenciának számító IC-hoz hasonlítva.
Módszerek: 30 beteg (férfi 18, nő 12, átlagéletkoruk: 58±9 év) retrospektív vizsgálata történt 150 fős beteganyagból (DE OEC, Fővárosi Uzsoki Kórház, Nyíregyháza Megyei Kórház). Beválasztási kritérium volt a két vizsgálat hat hónapon belüli elvégzése. A CTA vizsgálatokhoz Philips Brilliance PET/CT vizsgálóeszközt használtunk, az érátmérőt kvantitatív coronaria analízissel mértük, a szegmenseket a standardnak számító 16-szegmens coronaria modell alapján állapítottuk meg. Vizsgáltuk a LAD-on, Cx-en, RCA-an ábrázolódott 50-70% közötti és 70% feletti szűkületeket. Statisztikai szempontból a CTA per-subject szenzitivitásának, specificitásának, NPV-nek és PPV-nek meghatározása történt.
Eredmények: 448 szegmens összehasonlítása történt mind CTA-val, mind IC-vel. 50-70% közötti és a 70%-nál nagyobb szűkületek esetén per-subject szenzitivitás 100%, specificitás 85% és 90%, NPV 100%, PPV 66,7% és 75%.
Következtetés: az eredmények alapján elmondhatjuk, hogy a 64-szeletes CT angiographia érzékenysége és negatív prediktív értéke 50-70%-os illetve 70% feletti szűkületek esetén nem különbözött, míg a fajlagosság és a pozitív prediktív értékek per-subject értéke magasabb volt a 70%-nál nagyobb szűkületek esetén. A fenti eredmények paritásban vannak a szakirodalomban találtakkal, de a mi esetünkben a magasabb fajlagosság és pozitív prediktív érték valószínűleg a kis esetszámnak tulajdonítható.

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program