A Candida albicans protein foszfatáz Z1 jellemzése

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Konferencia: 
2009/2010. tanévi helyi TDK konferencia
Szekció: 
Molekuláris biológia, Fejlődésbiológia, Genetika, Bioinformatika, Genomika
Szerző(k):
Petrényi Katalin
Intézet:
Orvosi Vegytani Intézet
Témavezető(k):
Dr. Dombrádi Viktor

Eukariótákban jelentős szabályozó szerepet tölt be a fehérjék foszforilációja és defoszforilációja. A Ser és Thr oldalláncok defoszforilációját katalizáló protein foszfatáz Z csak gombákban fordul elő. S. cerevisiae és S. pombe élesztőkön végzett kísérletek alapján szerepe lehet az ozmotikus stabilitásban, a sejt méretének és integritásának fenntartásában. A C. albicansban egy protein foszfatáz Z1 (CaPPZ1) gén található, melynek funkciója még nem ismert. Ezt a kérdést gén a megszakításával kívántuk tanulmányozni.
Tekintettel arra, hogy ez a diploid gomba aszexuális módon szaporodik, a gén két alléljének megszakítása két homológ rekombináción alapuló lépésben történt. Kísérletünkhöz hisztidin és leucin auxotrófiát mutató C. albicans törzset használtunk fel. PCR segítségével olyan integrációs kazettákat állítottunk elő melyekben a CaPPZ1 gén nem-kódoló régiói közrefogják a His1 (His1PPZ1) illetve Leu2 (Leu2PPZ1) géneket. Az egyik allél megszakításához His1PPZ1 kazettával transzformáltuk az auxotróf törzset, majd a hisztidinre történő szelekció során kapott törzset használtuk a másik allél megszakításához. Ez utóbbit Leu2PPZ1 kazettával transzformáltuk, és minimál táptalajon szelektáltuk a megfelelő transzformánsokat.
A gén megszakítását PCR reakciók segítségével ellenőriztük. A reakciók során alkalmazott primerpárok egyik tagja a His1 vagy Leu2 génre, a másik tagja pedig a CaPPZ1 nem kódoló régiójára volt specifikus. Mindkét esetben a várt méretű termékeket kaptuk, melyek igazolták a CaPPZ1 gén teljes megszakítását. A nem megfelelő helyre történő integrációt Southern blot kísérlettel zártuk ki.
Megvizsgáltuk a C. albicans PPZ1 KO törzs sók iránti érzékenységét. NaCl jelenlétében nem találtunk különbséget a kontroll illetve a PPZ1 KO törzs növekedése között. A mutáns törzs LiCl-al szemben toleránsnak, KCl-al szemben pedig érzékenyebbnek bizonyult. A mutáns törzs koffeinnel szemben szintén érzékenyebb volt a kontrollhoz képest. Az eredmények alapján megállapítható, hogy a CaPPZ1 szerepet játszik a gomba ozmotikus stabilitásában és a sejtfal szintézisében. Ezek alapján specifikus gombaölő szerek célpontjaként lehet felhasználni.

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program