Bőrtünetek régen és ma a DEOEC Bőrgyógyászati Klinika moulage és fotógyűjteménye alapján

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Konferencia: 
2009/2010. tanévi helyi TDK konferencia
Szekció: 
Patológia, Anatómia, Hisztológia, Morfológia, Igazságügyi Orvostan
Szerző(k):
Keresztessy Tünde
Intézet:
Bőrgyógyászati Klinika
Témavezető(k):
Dr. Remenyik Éva

Bevezetés: A moulage-ok az emberi testről készített háromdimenziós leképezések, amikkel a 18.század végétől a dermatológiában különböző betegségek bőrtüneteit örökítették meg. Ma orvostörténeti és muzeológiai jelentőségük van, de kevés publikációban jelennek meg. Mára a vizuális archivációban a digitális fényképek foglalják el helyüket.
Célkitűzés: A moulage-ok történeti összefoglalójának elkészítése, a Debreceni Bőrgyógyászati Klinikán kiállított moulage-gyűjtemény bemutatása, és az ábrázolt kórképek gyakoriságának összehasonlítása a Fotoderma program képanyagában szereplő esetszámokkal, klinikai formákkal, különös tekintettel a syphilis és tuberculosis klinikai megjelenésére.
Módszerek: Irodalmi áttekintés, a moulage-ok katalogizálása, az előforduló kórképek összehasonlítása a digitális fotókat tartalmazó Fotoderma programban szereplő kórképekkel, statisztikai elemzés. A syphilis és tuberculosis klinikai megjelenésében 80 év alatt bekövetkezett változás feltárása.
Eredmények: A klinika 830 darabos moulage-gyűjteménye darabszámában és minőségében is világviszonylatban említésre méltó. A viaszfigurák között nagy számban találhatók a készítésük korában népbetegségnek számító kórképek, amik mára eltűntek, vagy jelentősen változott a tünettanuk. A moulagok 0,14%-a syphilis 0,07%-a bőrtbc, míg ez a Fotoderma programban 0,007% és 0,002% . Mindkét kórkép több klinikai formája ma már nem fordul elő. Számos mérgezés (Salvarsan, bromoderma, arzén) és fertőzés (favus, noma) bőrtüneteivel sem találkozunk ma.
Megbeszélés: A moulage-okat ma is használják oktatási célra, különösen ritka kórképek demonstrálására. Ez főként eltűnőben lévő kórképek ismételt megjelenése esetén fontos. A jelen feldolgozás lehetővé tette, hogy csatlakozzunk a berlini Charite egyetem által szervezett internetes moulage hálózathoz és nemzetközi nyilvántartásba kerüljön a felbecsülhetetlen értékű gyűjteményünk.

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program