A TASK-3 fehérje szintézisének permanens gátlása, és annak hatása a malignusan transzformált melanoma sejtek mitokondriális funkciójára

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Konferencia: 
2009/2010. tanévi helyi TDK konferencia
Szekció: 
Sejtbiológia, Biofizika
Szerző(k):
Nyilas Renáta
Mosberger Eszter
Intézet:
Élettani Intézet
Témavezető(k):
Dr. Rusznák Zoltán
Nagy Dénes

A TASK-3 fehérje egy két alegységből felépülő, alegységenként két pórusformáló hurokkal rendelkező, pH-érzékeny, káliumra permeábilis ioncsatorna. Ezen csatornák potenciális onkogén hatású molekulák; már több rosszindulatú daganattípus esetében leírták a fehérje génjének (kcnk9) amplifikációját, és a fehérjetermék overexpresszióját. A laboratóriumunkban már korábbiakban elvégzett kísérletek eredményei alapján megállapítottuk, hogy a melanoma malignum sejtekben a TASK-3-csatorna erőteljes ko-lokalizációt mutat a mitokondriummal.
A csatorna funkciójának vizsgálata céljából már korábbi kísérleteink során stabil transzfekcióval csökkentettük a kcnk9 gén kifejeződésnek mértékét a WM35 nevű melanoma malignum sejtvonalon. A jelen kísérletek során a transzfekció eredményeként létrehozott három tenyészetet (kontroll, scrambled, knockdown) alkalmaztuk.
A mitokondriális funkció vizsgálata céljából a RHOD-123 mitokondriumban akkumulálódó festék acetoximetil-észter formáját használtuk. A festék a mitokondriális membránpotenciál depolarizációjának hatására szabadul ki a citoszolba, és ott megemeli a sejt floureszcenciaintenzitását. A festéket 502 nm-en gerjesztettük, az emittált fotonokat a 200 ms hosszúságú ciklusok során 100 ms-on át gyűjtöttük. A kísérleteink során ciano-3-klór-fenil-hidrazon-nal (CCCP) váltottuk ki a depolarizációs válaszokat, majd a kapott jelek felszálló szárának maximális meredekségét meghatározva következtettünk a mitokondriális funkcióra.
A három tenyészet esetében a knockdown tenyészet markánsan eltérő válaszreakciói alapján kijelenthetjük, hogy a mitokondriális membránpotenciál a géncsendesítés hatására vagy könnyebben megszüntethető, vagy eleve kisebb mértékű. A csökkent mitokondriális membránpotenciál jól magyarázhatja a különböző tenyészetekben lévő sejtek eltérő élet- és válaszkészségét. A funkciókülönbség pontos helyének lokalizálasa érdekében a sejtlégzési lánc specifikus inhibitorokkal történő vizsgálatát is tervezzük mindhárom sejtpopuláció esetén elvégezni.

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program