Az adenozin által kiváltott negatív inotróp hatáshoz tartozó A1 adenozin receptor rezerv meghatározása hyperthyreoid tengerimalac pitvaron

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Konferencia: 
2011/2012. tanév
Tagozat: 
Gyógyszertudományok
Előadó szerző adatai
Név (format for foreign students: Last Name, First Name): 
Ilku Szilvia Magdolna

Előadás adatai

Előadás címe: 
Az adenozin által kiváltott negatív inotróp hatáshoz tartozó A1 adenozin receptor rezerv meghatározása hyperthyreoid tengerimalac pitvaron
Összefoglaló: 

Absztrakt
Az adenozin szívizomra kifejtett protektív hatása elsősorban az ubikviter A1 receptoron keresztül mediálódik. Mivel A1 receptor agonistákat többféle indikációban fejlesztenek illetve alkalmaznak, nagy jelentősége van az egyes szövetek A1 receptor agonistákkal szembeni eltérő válaszkészségének. A szöveti válaszkészség fő meghatározója az ún. receptor rezerv, amely függ a vizsgált agonistától és hatástól, de függhet az adott receptor típust befolyásoló hormonális környezettől is. Ismert, hogy hyperthyreosisban csökken az A1 receptor agonisták maximális hatása a szív kontrakciós erejére. Kutatásunk célja a pitvarizomzat A1 receptor rezervjének felderítése volt az adenozin kiváltotta direkt (előzetes adenilcikláz stimuláció nélküli) negatív inotróp hatásra nézve hyperthyreosisban.
8 napon keresztül oldószerrel illetve tiroxinnal kezelt, Hartley típusú tengerimalacokból izolált, ingerelt (3 Hz, 1 ms, kétszeres küszöbfeszültség) bal pitvarok kontrakciós erejének változását mértük karbogénnel szellőztetett, Krebs oldattal feltöltött szervkádakban (36 °C; pH=7.4). A pitvarokon kumulatív koncentráció-hatás (E/c) görbéket vettünk fel adenozin és CPA (szintetikus, A1 receptor szelektív full agonista) alkalmazásával, NBTI (szelektív nukleozid transzport gátló; 10 μM), FSCPX (irreverzibilis A1 receptor antagonista; 10 μM 45 percig majd 75 perces kimosás), illetve a kettő együttes hatása alatt.
A CPA E/c görbék adatainak segítségével matematikailag korrigáltuk az adenozin E/c görbéket az NBTI azon zavaró hatására, melyet az endogén adenozin felhalmozásán keresztül okozott. A korrigált adenozin E/c görbék alapján a hyperthyreoid pitvarokon az NBTI növelte az adenozinra adott maximális választ, míg euthyreoid pitvarokon nem. Mindemellett az FSCPX sem az eu-, sem a hyperthyreoid pitvarokon nem csökkentette lényegesen az adenozinra adott maximális választ, vagyis az A1 receptor rezerv az adenozin által kiváltott direkt negatív inotróp hatásra nézve hasonlóan nagy volt eu- és hyperthyreoid pitvaron. Ez azt mutatja, hogy hyperthyreosisban az A1 receptor válasz csökkent ugyan, de erőteljesebben fokozható, mint euthyreosisban, amihez a megtartott A1 receptor rezerv is hozzájárul.

1. témavezető adatai
Név: 
Dr. Gesztelyi Rudolf
Intézet / Tanszék/ Klinika: 
Gyógyszerhatástani Tanszék

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program