A tetrodotoxin gátolja a kutya kamrai szívizomsejtek L-típusú kalcium áramát

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Konferencia: 
2011/2012. tanév
Tagozat: 
Élettan
Előadó szerző adatai
Név (format for foreign students: Last Name, First Name): 
Bársony Tamás

Előadás adatai

Előadás címe: 
A tetrodotoxin gátolja a kutya kamrai szívizomsejtek L-típusú kalcium áramát
Összefoglaló: 

A tetrodotoxint (TTX), ami a gömbhalban található neurotoxin, a gyors, feszültségfüggő Na+ csatornák legszelektívebb gátlószerének tekintik ingerelhető szövetekben. A vázizomban és az idegszövetben nanomólos koncentrációban fejti ki ioncsatorna-gátló hatását, szívizomszövetben azonban ez a TTX-érzékenység mikromólos nagyságrendű.
Jelen vizsgálatban az L-típusú Ca2+ áram (ICa,L) TTX érzékenységét tanulmányoztuk izolált kutya kamrai szívizomsejteken konvencionális feszültség-clamp és akciós potenciál feszültség-clamp technikával, 37 °C-os hőmérsékleten.
A TTX dózisfüggő és reverzibilis módon gátolta az ICa,L-t az inaktivációs kinetikájának megváltoztatása nélkül. Az áramgátlás mértékét Hill-egyenlettel illesztve az IC50 értéke 55±2 μM-nak, míg a Hill koefficiens 1,0±0,04-nek adódott. A TTX 30 μM-os koncentrációban -10,3±0,7 pA/pF-ról -7,6±0,6 pA/pF-ra csökkentette az ICa,L-t (n=12; p<0,01). Hogy bizonyítsuk, valóban ICa,L-ról van szó, nisoldipin előkezelést alkalmaztunk. A nisoldipin (1μM) gátolta az ICa,L 93%-át, és ezután a TTX nem befolyásolta szignifikánsan az áramot. Abban az esetben, amikor elsőként alkalmaztuk a TTX-t (30 μM), és csak ezután a nisoldipint, a TTX már önmagában szignifikáns gátlást fejtett ki az áramra. Akciós potenciál feszültség-clamp körülmények között megjelenő TTX-érzékeny inward áram az ICa,L-hoz hasonló mintázatot mutatott, amely nisoldipin jelenlétében hiányzott.
Munkacsoportunk elsőként számolt be a TTX L-típusú kalciumcsatorna gátló hatásáról szívizmon. Mivel azonban ez a toxin még mindig szelektívebbnek tűnik a Na+ áramra (INa) mint az ICa,L-ra, így széleskörűen alkalmazzák a kutatásban. A kísérleti körülményektől függően azonban a TTX-nek az INa szelektív gátlására történő felhasználása fokozott körültekintést és megkülönböztetett figyelmet igényel.

1. témavezető adatai
Név: 
Dr. Szentandrássy Norbert
Intézet / Tanszék/ Klinika: 
Élettani Intézet

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program