Agytumorból származó fehérjék kvantitatív meghatározása tömegspektrometriás módszerrel

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Konferencia: 
2011/2012. tanév
Tagozat: 
Jelátvitel, kísérletes onkológia
Előadó szerző adatai
Név (format for foreign students: Last Name, First Name): 
Kalló Gergő

Előadás adatai

Előadás címe: 
Agytumorból származó fehérjék kvantitatív meghatározása tömegspektrometriás módszerrel
Összefoglaló: 

A rákos megbetegedések napjainkban a kardiovaszkuláris kórképek mellett az egyik leggyakoribb halálokot jelentik a világ legtöbb országában. Az agytumoroknak jellemzően két típusra különíthetők el. A primer agydaganatok (gliómák) invazívak, ezért kezelésük nagyon nehéz, a teljes gyógyulás nagyon ritka. Ezzel szemben a rosszindulatú nem agyi daganatok agyi áttétei az agyállományban jól körülírtak maradnak, sebészileg az esetek többségében gond nélkül eltávolíthatók.
Munkánk során a DE-OEC Idegsebészeti klinika Neuro-onkológiai Laboratóriumából kapott, különböző agydaganatokból származó minták meghatározott fehérjéinek koncentrációját kívántuk meghatározni, ezáltal világosabb képet alkotni a tumorok nagyfokú invazivitásbeli különbségéről.
A sebészeti úton eltávolított daganatos szöveteket lizáltuk, a fehérjéket acetonos kicsapás segítségével tisztítottuk, majd tripszines emésztés után speciális tömegspektrometriás módszerrel határoztuk meg a fehérje koncentrációkat. Az MRM (multiple reaction monitoring) a tripla kvadrupóllal rendelkező tömegspektrométerek sajátos mérési módszere, amikor a kvadrupólok úgy vannak beállítva, hogy az első kvadrupól csak a megfelelő anyaiont, a hármadik pedig csak a megfelelő fragmens iont engedi át, a második pedig ütközési cellaként szolgál. A megfelelő értékek, ún. MRM átmenetek beállítása révén lehetővé válik csak a meghatározott anyagok specifikus detektálása. A kapott jel görbe alatti területe pedig arányos a tömegspektrométerbe bejuttatott fehérje koncentrációjával. A kívánt MRM átmenetek megtervezése és a módszer optimalizálása után 23 fehérje mennyiségét határoztuk meg a különböző típusú agydaganatokban.

1. témavezető adatai
Név: 
Dr. Csősz Éva
Intézet / Tanszék/ Klinika: 
Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program