A trombocita adhézió kvantitatív értékelése

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Konferencia: 
2011/2012. tanév
Tagozat: 
Laboratóriumi medicina és klinikai mikrobiológia
Előadó szerző adatai
Név (format for foreign students: Last Name, First Name): 
Nagy Magdolna

Előadás adatai

Előadás címe: 
A trombocita adhézió kvantitatív értékelése
Összefoglaló: 

A trombociták a vérben keringő sejtmag nélküli sejtek, funkcionális vagy mennyiségi eltérései esetén vérzéses vagy trombotikus állapotok alakulhatnak ki, amelyek patomechanizmusának feltárásában fontos szerepet kapnak a trombocita funkciós vizsgálatok.
Munkám célja volt a trombocita adhézió in vitro modellezésére szolgáló kísérleti rendszerben az artériás és vénás áramlási körülmények során teljes vérből kitapadt trombociták kvantitatív meghatározására a Bellavite (1994) módszer alkalmazása.
Vizsgálataimat a síkon forgó kúp elvén működő Impact R készülékkel végeztem különböző adhezív/trombogén felszíneken (fibrinogén, VWF, kollagén). A trombociták kitapadásának mértékét képanalízissel és savi foszfatáz aktivitásuk alapján mértem.
A képanalízis eredmények az irodalmi adatokkal összevethetők, szórásuk fibrinogénen volt a legkisebb. Csak a fibrinogén felszínt használtam a savi foszfatáz módszer kidolgozásához. Először standard sort készítettem, amely nagy trombocitaszámú tartományban lineáris. A módszerrel a trombocita kitapadás mértékének eredményei kisebb szórást mutattak, mint a képanalízis eredményei; összevethetőek az izotóppal jelzett trombocitákat alkalmazó módszer eredményeivel. A módszert tizenhat esszenciális trombocitémiás beteg és tizennégy kontroll trombocita adhéziós vizsgálat értékelésére használtuk. A trombocita kitapadás mértéke csak vénás körülmények esetén nagyobb a kontrollhoz képest.
Eredményeink alapján megállapítottuk, hogy a statikus adhézió kvantitatív meghatározására alkalmazott savi foszfatáz aktivitást mérő módszer a dinamikus adhézió esetén is jól használható. A képanalízissel párosítva több információt szolgáltathat a trombocita adhézióról, mert az adhézó során nem csupán egy trombocita réteg tapad a felszínre, hanem trombocita halmazok –trombusok- képződnek és a módszer a bennük lévő trombociták számáról ad információt. A módszer nem a képanalízist helyettesíti, hanem adatot szolgáltat az adhézó folyamán a felszínen képződő trombusról, amelyben a trombocia-trombocita kölcsönhatás és az aggregáció is szerepet játszik.

1. témavezető adatai
Név: 
Dr. Hársfalvi Jolán
Intézet / Tanszék/ Klinika: 
Klinikai Kutató Központ

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program