Hosszútávú inzulinpumpa tapasztalatok a DEOEC gyermekdiabetes szakrendelésen

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Konferencia: 
2011/2012. tanév
Tagozat: 
Klinikai és elméleti epidemiológia
Előadó szerző adatai
Név (format for foreign students: Last Name, First Name): 
Kun Tímea

Előadás adatai

Előadás címe: 
Hosszútávú inzulinpumpa tapasztalatok a DEOEC gyermekdiabetes szakrendelésen
Összefoglaló: 

Az 1-es típusú diabetes mellitus incidenciája világszerte nő. A környező többi és a legtöbb európai országhoz hasonlóan – az 1990-es évekkel összehasonlítva – az utóbbi 10 esztendőben az emelkedés felgyorsulása a jellemző Magyarországon is. Üteme relatíve a legfiatalabb korosztályban (2-4 éves kor) a leggyorsabb (fiúkban 6,4%, lányokban 6%).
A diabetesesek kezelését és életminőségét egyaránt javító, folyamatos szubkután inzulinadagolásra alkalmas kezelési mód, az inzulinadagoló készülék (pumpa). A világon már több mint 500.000, hazánkban közel 400 beteg használja. Világirodalmi adatok szerint a pumpával szignifikáns HbA1c-érték javulás várható.
Vizsgálatunk során 2006-2010-ig a DEOEC Gyermekklinika 190, 1es típusú diabetes mellitus miatt gondozott betegéből 66 (35%) pumpahasználó gyermek adatait dolgoztuk fel. A fiú/lány arány 37/29, közülük 19 (29%) prepubertasban (prepub), 47 (71%) pedig pubertasban (pub) kezdte a pumpa alkalmazását. A HbA1C értékek elemzésével azt vizsgáltuk, hogy a hosszú-távú pumpahasználat során hogyan változott a szénhidrát anyagcsere egyensúlya, és ebben milyen szerepet játszott a betegek életkora, diabetes időtartama, compliance-a?
A gyerekek átlagéletkora 12,12±4,42 év, átlagos diabeteses időtartamuk 4,75±3,59 év, a kiindulási HbA1C értékük 8,35±1,46% (prepub 7,98±1,25% vs. pub 8,49±1,53%), ami a serdülőkorú fiatalok rosszabb anyagcseréjére utal. A követés során 1 éven át elemeztük a 3-4 havonta elvégzett HbA1C értékét. Az átlagértékek sorrendben: 7,95% (prepub 7,69%/pub 8,05%); 8,07% (7,74%/8,2%); 8,2% (7,84%/8,35%); 8,35% (9,48%/7,89%), ami azt mutatja, hogy a kezdeti javulás után értékromlás következett be, ami azonban nem bizonyult szignifikánsnak (p=0,04). A pubertaskori értékek tendenciájukban magasabbak voltak. Emellett a vizsgált időszakban 2 alkalommal pumpaedukáció is történt. Ezen a 66-ból 31 beteg vett részt. Az egyéni értékek vizsgálata során azt tapasztaltuk, hogy akik részt vettek a találkozón, jobb értékeket mutattak.
Eredményeink alapján elmondható, hogy bár az inzulinpumpa-terápia kezdetben javulást hoz, megfelelő továbbképzés és/vagy compliance hiányában, ez a pozitív hatás hosszabb távon nem érvényesül.

1. témavezető adatai
Név: 
Dr. Felszeghy Enikő
Intézet / Tanszék/ Klinika: 
Gyermekgyógyászati Intézet

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program