A császármetszés és a koraszülés pszichoszociális következményei az anya-gyerek kapcsolatra

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Konferencia: 
2011/2012. tanév
Tagozat: 
Primer prevenció, egészségügyi szervezés és menedzsment
Előadó szerző adatai
Név (format for foreign students: Last Name, First Name): 
Barkász Heléna

Előadás adatai

Előadás címe: 
A császármetszés és a koraszülés pszichoszociális következményei az anya-gyerek kapcsolatra
Összefoglaló: 

Kutatásom célja a császármetszéssel, a spontán szüléssel és/vagy koraszüléssel szült anyák összehasonlító vizsgálata annak a kérdésnek mentén, hogy a szülés módja, a szülési élmény milyen összefüggést mutat az anya önértékelésével, neuroticitásával, depressziójával, valamint ezek milyen módon befolyásolják az anya szülői attitűdjeinek alakulását rövid- és hosszú távon. 208 fő, 0-1 év közötti vagy 1-8 év közötti gyermekkel rendelkező, 20 és 40 év közötti anya töltötte ki a Szülésélmény Tesztet, a Rosenberg-féle Önértékelés Skálát, az anyai attitűdökre vonatkozó PARI tesztet, a hangulat depresszív ingadozásának vizsgálatára szolgáló CES-D tesztet, és az Eysenck-személyiségteszt Neuroticitás Skáláját.
Minél nagyobb a szülés transzcendencia élménye (a szülésben való aktív részvétel, pozitív egységélmény), annál inkább alakulnak ki a gyerek iránt pozitív szülői attitűdök, azaz a szülői attitűdök pozitivitása és a szülési transzcendencia élmény pozitív korrelációt mutatott. Hasonló eredményt kaptunk a neuroticitás dimenziójának alakulásában, amelynek alacsony értéke korrelál az előzőekben említett két változóval. A koraszülés negatív hatást mutat az önértékelésre, azaz az önértékelés alacsony szintje korrelál a koraszüléssel, a hagyományosan szült csoporton belül. Elmondható tehát, hogy az anyák önértékelését döntőbben határozza meg a neuroticitás dimenziója, mint a koraszülés ténye, valamint a negatív szülési élmények, illetve a kontrollvesztés érzése a szülés alatt. A depresszió elsősorban a koraszülőkre jellemző, de kifejezetten csak a hagyományosabban szült csoportban. A depresszió meglétét csak kisebb mértékben magyarázza a szülésélmény negatív jellege.

1. témavezető adatai
Név: 
Dr. Nagy Beáta Erika
Intézet / Tanszék/ Klinika: 
Magatartástudományi Intézet

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program