Széles spektrumú béta-laktamáz termelő baktériumok előfordulása és genetikai jellemzése hasmenéses betegek székletmintáiban

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Konferencia: 
2011/2012. tanév
Tagozat: 
Laboratóriumi medicina és klinikai mikrobiológia
Előadó szerző adatai
Név (format for foreign students: Last Name, First Name): 
Somogyi Péter

Előadás adatai

Előadás címe: 
Széles spektrumú béta-laktamáz termelő baktériumok előfordulása és genetikai jellemzése hasmenéses betegek székletmintáiban
Összefoglaló: 

Magyarországon a széles spektrumú béta-laktamáz (ESBL) termelő baktériumok egyre nagyobb terápiás problémát jelentenek. Fontos csoportjaik a blaTEM- és blaSHV géncsaládba tartozó plazmidon terjedő laktamázok és a blaCTX-M gének által kódolt, minden esetben ESBL aktivitású klonálisan terjedő enzimek. Munkánk célja a Debreceni Egyetem klinikáiról hasmenéses betegektől származó székletmintákból kitenyészett ESBL termelő baktériumok előfordulásának meghatározása és genetikai jellemzése.
A 2010 októbere és 2011 decembere között Intézetünkbe beküldött 2508 (1984 fekvő-, 360 járóbeteg, 164 szűrővizsgálati) székletmintát vizsgáltuk meg. A kitenyészett ESBL termelő Escherichia coli és Klebsiella pneumoniae izolátumok esetében a fajazonosságot faj-specifikus PCR-val igazoltuk. Ezen izolátumok közül 56 gyermekosztályokról, 90 felnőttosztályokról, míg hat izolátum hallgatói szűrővizsgálatból származott. Az ESBL gének kimutatását irodalmi PCR-kkal végeztük.
A 2508 székletmintából kitenyészett izolátumok közül 238 izolátum bizonyult ESBL pozitívnak, ez 9,5%-os prevalenciának felel meg. A feldolgozott 152 izolátumból 86,2% (131/152) blaCTX-M pozitív, 13,8% (21/152) pedig blaSHV és/vagy blaTEM pozitív volt. A 131blaCTX-M pozitív izolátum közül 63 E. coli, 66 Klebsiella és 2 más faj, míg a blaCTX-M negatív izolátumok közül 10 E. coli, 9 Klebsiella és 2 más faj volt. Az E. coli és Klebsiella között a blaCTX-M hordozók aránya nem tért el (86,3 vs. 88,0%). A gyermek- és felnőttosztályokat összehasonlítva a blaCTX-M hordozó izolátumok aránya 78,6% illetve 90,8% volt; a gyerekosztályokon a 30 E. coli 86,7%-a, míg a 24 K. pneumoniae 80,0%-a hordozott blaCTX-M gént, a felnőttosztályokon a blaCTX-M pozitív E. coli aránya 86,4%, a blaCTX-M pozitív K. pneumoniae aránya pedig 96,1% volt.
Adataink a betegekből kitenyészett ESBL termelők között mérhető faj- és géneloszlással jól korrelálnak, a hordozás aránya és species eloszlása összevethető a krónikus ellátásra jelentkezők körében korábban mérttel. A járványos terjedésre hajlamos blaCTX-M izolátumok nagy száma a nozokomiális járványok kialakulásának veszélyére hívja fel a figyelmet.

1. témavezető adatai
Név: 
Dr. Kardos Gábor
Intézet / Tanszék/ Klinika: 
Orvosi Mikrobiológiai Intézet

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program