Asthmaban és bőrbetegségben szenvedő gyermekek életminőségének és megküzdésének összehasonlító vizsgálata, a szülők, tanárok és orvosok attitűdjének alakulása szempontjából.

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Konferencia: 
2011/2012. tanév
Tagozat: 
Szekunder prevenció (családorvoslás, preventív medicina)
Előadó szerző adatai
Név (format for foreign students: Last Name, First Name): 
Bodnár Enikő

Előadás adatai

Előadás címe: 
Asthmaban és bőrbetegségben szenvedő gyermekek életminőségének és megküzdésének összehasonlító vizsgálata, a szülők, tanárok és orvosok attitűdjének alakulása szempontjából.
Összefoglaló: 

Az asthma és a bőrgyógyászati betegségek a leggyakoribb problémák közé tartoznak ma a gyermekek körében. Vizsgálatom célja, hogy az asthmaban és bőrgyógyászati betegségben szenvedő gyermekek életminőségét és megküzdési stratégiáját felmérjem, betegségük tükrében, valamint ezen beteg gyermekek szülei, tanárai és orvosai betegséggel kapcsolatos attitűdjeit megvizsgáljam. Módszerek: Keresztmetszeti vizsgálat készült, a B.A.Z. Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház GYEK-ban lévő 8-18 év közötti asthmas (50fő), és bőrgyógyászati betegségben szenvedő (50fő) beteg gyermekek, valamint szüleik (100fő), tanáraik (60fő), orvosaik (60fő) körében 2011-ben. Önkéntes, anonim, önkitöltős kérdőíveket használtam. Az asthmasok a Megküzdési Mód Preferencia Kérdőívet, Betegségteher–Indexet (IIRS), és Gyermekkori Asthma Életminőség Kérdőívet (PAQLQ), a bőrgyógyászati betegségben szenvedők szintén a Megküzdési Mód Preferencia Kérdőívet, Betegségteher–Indexet (IIRS), és Bőrgyógyászati Életminőség Kérdőívet (DLQI) töltöttek ki. A szülők, tanárok és orvosok egyaránt a Sérült (Fogyatékos) Gyermekekre Vonatkozó Attitűd Kérdőívet töltötték ki. A tanulmány többek között vizsgálja a bőrgyógyászati betegségben szenvedők megküzdési stratégiáját, összehasonlítja az asthmaban és a bőrgyógyászati betegségben szenvedő gyermekek életminőségét, „kapcsolatait és személyes fejlődését”, valamint megpróbál választ adni több demográfiai változó alapján, a betegségek kialakulásának esélyére. Végül, összehasonlítja a szülők, tanárok és orvosok attitűdjét az asthmas és bőrgyógyászati betegségekkel kapcsolatban. Eredmények: A vizsgálat során kiderült, hogy a bőrgyógyászati betegségben szenvedők megküzdési stratégiája nem „emóciófókuszúbb”, mint asthmas társaiké, valamint a bőrbetegségben szenvedők jobbra értékelik életminőségüket, mint az asthmas gyermekek, a bőrgyógyászati betegek interperszonális kapcsolatait nagyobb mértékben befolyásolja a betegségük, mint az asthmasokét. Továbbá kiderült, hogy a betegségek kialakulását, nem befolyásolja a lakóhely, a koraszülöttségnek, csak az asthmasok esetében van jelentősége, valamint bőrbetegség kialakulása gyakrabban fordul elő a fiatalabb anyák körében.

1. témavezető adatai
Név: 
Dr. Nagy Beáta
Intézet / Tanszék/ Klinika: 
Magatartástudományi Intézet

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program