Fagocitózis szerepe human retina pigment epithel sejtekben - in vitro időskori makula degeneráció tanulmányozása

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Konferencia: 
2011/2012. tanév
Tagozat: 
Biokémia
Előadó szerző adatai
Név (format for foreign students: Last Name, First Name): 
Oláh Brigitta

Előadás adatai

Előadás címe: 
Fagocitózis szerepe human retina pigment epithel sejtekben - in vitro időskori makula degeneráció tanulmányozása
Összefoglaló: 

Az emberi szemben lévő retina pigment epithel (RPE) sejtek jelentős szerepet játszanak a külső szegmentumokban lehámlott fotoreceptorok és a retinában elhalt sejtek eltávolításában. Defektusuk esetén extracelluláris drusenek és lizoszómális lipofukszinok halmozódnak fel a Bruch membrán és a RPE között. Ez az állapot a RPE sejtréteg és az extracelluláris mátrix szétválását indukálja, mely a sejthalál egy különleges formája, az anoikis. Mivel ez a folyamat a retina centrális területén található sárgafoltot (macula) érinti, következményeként a centrális látás károsodik és ún. időskori macula degeneráció (AMD) kialakulását okozza, melynek ismert száraz és nedves típusa is. Napjainkban az AMD az 50 év felettiek vakságának vezető oka a fejlett országokban.
Munkánk során humán RPE sejtvonalat (ARPE-19) használtunk fel. A sejtek anoikis halálának indukálása poly-HEMA-val fedett (teflon-szerű) platen történt és azt áramlasi citometriával (FACS) kvantitizáltuk (annexin-FITC/propidium jodid jelöléssel). Az anoikis sejthalál indukálása jó modell a száraz típusú AMD in vitro tanulmányozására. FACS analízissel vizsgáltuk az elhaló ARPE-19 sejtek nem-professzionalis, élő ARPE-19 sejtek általi eltávolítását az idő függvényében. Az általunk beállított fagocitózis modellünkben 3 fagocitózisban szereplő marker (MERTK, AXL, THBS1) expressziós szintjét mértük kvantitatív PCR technikával és a szemészetben használt glükokortikoid (Triamcinolon (TA)) nem-professzionális fagocitózisra gyakorolt hatását vizsgáltuk.
Eredményeink azt mutatták, hogy TA hatására a MERTK receptor kifejeződése a fagocitózis folyamán növekedett, amíg az AXL és THBS1 expressziója csökkent. Az anoikis módon elhalt sejtekben a MERTK expressziós szintje jelentősen növekedett, ugyanakkor az AXL és THSB1 kifejeződése csökkent. A továbbiakban a tirozin kináz receptorok (MERTK, AXL) és THBS1 szerepének vizsgálatát tervezzük a nem-pofesszionális RPE fagocitózisban in vitro géncsendesítési (knock-down) technika alkalmazásával.

1. témavezető adatai
Név: 
Dr. Goran Petrovski
Intézet / Tanszék/ Klinika: 
Szemklinika; Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program