Az aloevera immunmoduláló hatása humán macrophagokon

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Konferencia: 
2011/2012. tanév
Tagozat: 
Kísérletes immunológia, mikrobiológia
Előadó szerző adatai
Név (format for foreign students: Last Name, First Name): 
Deák Beáta

Előadás adatai

Előadás címe: 
Az aloevera immunmoduláló hatása humán macrophagokon
Összefoglaló: 

Az Aloe vera kivonatait főként gyulladásgátló, sejtregeneráló és immunerősítő tulajdonságai miatt használják. Jótékony hatásai mellett azonban belső alkalmazása számos kockázatot rejt. Kísérleteink során arra kerestük a választ, hogy milyen módon befolyásolhatja a humán makrofágok funkcióját, mely központi jelentőségű a patogénekkel szembeni immunválasz és a gyulladásos folyamatok kialakításában. Ehhez THP-1 makrofág jellegű sejteket, valamint humán vérből szeparált monocitából differenciáltatott makrofágokat használtunk, melyeket bakteriális eredetű LPS-sel stimuláltunk.
Munkánk során ELISA módszerrel vizsgáltuk az Aloe hatását az aktivált makrofágok citokin termelésére (IL-6, IL-8, IL-10, IL-1béta). Kísérleteink középpontjába az IL-1béta került, mely főszerepet játszik a szisztémás gyulladási folyamatokban. Az NLRP3 inflammaszómának nevezett multiprotein komplex aktiválódása során, a kaszpáz-1 enzim végzi az inaktív prekurzor pro-IL-1béta hasítását. A pro-IL-1béta és az inflammmaszóma tagok génszintű változását qPCR technikával, míg az Aloe LPS-aktivált szignalizációs útvonalakra (STAT1, IκBα, p38, JNK) kifejtett hatását Western-blottal vizsgáltuk.
Eredményeink szerint Aloe előkezelést követően az LPS indukálta citokinek produkciója THP-1 sejtek esetében mérsékelt, míg primer humán makrofágoknál jelentős csökkenést mutatott. Az LPS által kiváltott fokozott génexpressziót a kaszpáz-1 és a pro-IL-1bétára nézve mind a THP-1, mind a primer sejteken egyaránt gátolta, de az NLRP3 mRNS szintje csak a primer sejteken mutatott csökkenést. A vizsgált szignalizációs útvonalak LPS-indukálta foszforilációját az Aloe-val történő előkezelés gátolta. Ezen gátló hatások mellett, az I. típusú interferonok (IFNalfa, IFNbéta) génexpresszióját indukálta. Az interferonoknak ismert anti-virális valamint autoimmun betegségekben kifejtett jótékony hatása, melyekkel a szakirodalom szerint az Aloe is rendelkezik.
Az Aloe I. típusú interferonok termelésére kifejtett indukáló hatásának lehetséges mechanizmusa további kutatásaink tárgyát képezi. Az eddigi eredményeink alapján azonban megállapítható, hogy az Aloe vera jelentősen befolyásolja a makrofágok működését.

1. témavezető adatai
Név: 
Dr. Benkő Szilvia
Intézet / Tanszék/ Klinika: 
Élettani Intézet
2. témavezető adatai
Név: 
Budai Marietta
Intézet / Tanszék/ Klinika: 
Élettani Intézet
Díj: 
különdíj

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program