Haptoglobin polimorfizmus vizsgálata colorectalis carcinomás betegekben

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Konferencia: 
2011/2012. tanév
Tagozat: 
Endokrinológia, nephrológia, gastroenterológia
Előadó szerző adatai
Név (format for foreign students: Last Name, First Name): 
Lakatos Viktória

Előadás adatai

Előadás címe: 
Haptoglobin polimorfizmus vizsgálata colorectalis carcinomás betegekben
Összefoglaló: 

Háttér: A colorectalis carcinoma (CRC) változatos klinikai megjelenését és lefolyását befolyásoló faktorok jelentős része ismeretlen. A haptoglobin (Hp) molekula alfa-láncát kódoló gén két allélja – Hp1 és Hp2 – következtében létrejövő három különböző fenotípusú Hp-molekula biológiai szempontból jelentősen különböző. Eltérő antioxidáns, immunmoduláns és scavenger tulajdonságokkal rendelkeznek. Munkánk során a Hp polimorfizmust vizsgáltuk CRC betegekben és annak lehetséges kapcsolatát a betegség klinikai megjelenésével, valamint annak lefolyásával.
Betegek és módszerek: 318 CRC beteget (férfi/nő: 176/142; átlagéletkor: 66,2  11,8 év) vizsgáltunk. A Hp fenotípusokat SDS-PAGE elektroforézissel és immunoblottal határoztuk meg, amely egyértelműen azonosítja a betegek genotípusát is. Az eredményeket a normál magyar népességet reprezentáló 384 egészséges kontrollhoz viszonyítottuk.
Eredmények: A Hp fenotípusok megoszlása hasonló volt a CRC beteg és a kontroll populációban (Hp1-1: 14,5% vs. 11,5%, Hp2-1: 45,9% vs. 46,1% és Hp2-2: 39,6% vs. 42,4%). A Hp polimorfizmus nem mutatott összefüggést CRC-ben a betegség felfedezése kori életkorral, súlyosságával (Dukes stádium), sem pedig annak lokalizációjával. A műtétet követően a korai infektív szövődmények nem különböztek a Hp fenotípusok szerint. A 684 napos medián követési idő alatt a késői szövődményeket értékelve, 28 betegben (11,0%) alakult ki távoli metastasis, 13 betegben (5,0%) pedig lokális recidíva, 26 beteg (8,3%) pedig elhunyt. A CRC-vel összefüggő mortalitás a non Hp1-1 fenotípusú csoportokban szignifikánsan gyakoribb volt a Hp1-1 csoporthoz viszonyítva (9,7% vs. 0% p=0,034).
Összegzés: A Hp fenotípusok adataink alapján nem befolyásolják a CRC kialakulását, azonban összefüggést mutattak a műtétet követő túléléssel. A Hp polimorfizmus túlélésre gyakorolt hatása vélhetően a molekula szerkezeti és funkcionális eltéréseiben keresendő ez azonban további klinikai vizsgálatokat igényel.

1. témavezető adatai
Név: 
Dr. Dinya Tamás
Intézet / Tanszék/ Klinika: 
Sebészeti Intézet
2. témavezető adatai
Név: 
Dr. Papp Mária
Intézet / Tanszék/ Klinika: 
Belgyógyászati Intézet, II. Belgyógyászati Klinika, Gasztroenterológiai Tanszék

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program