SMRT/NCoR korepresszor komplexet felépítő fehérjék kifejeződésének vizsgálata a neuronális differenciáció során

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Konferencia: 
2011/2012. tanév
Tagozat: 
Biokémia
Előadó szerző adatai
Név (format for foreign students: Last Name, First Name): 
Beregi Tímea

Előadás adatai

Előadás címe: 
SMRT/NCoR korepresszor komplexet felépítő fehérjék kifejeződésének vizsgálata a neuronális differenciáció során
Összefoglaló: 

Ligand aktiválta magreceptorok központi szerepet játszanak az embrionális fejlődés illetve szöveti differenciáció különböző folyamataiban egyaránt, így a zsírsejtek (PPARγ), és neuronok differenciálódásának (RAR) szabályozásában. Ezen magreceptorok az RXR receptorral heterodimert képezve kapcsolódnak a genomban található válaszadó elemeikhez. Ligand kötődés nélkül korepresszor fehérjéket kötve gátolják célgénjeik átíródását. Speciális ligand kötődésekor megtörténik a korepresszor fehérjék koaktivátorokra történő cseréje, mely lehetővé teszi a célgének transzkripciós aktivációját. Magreceptorokhoz kapcsolódó korepresszor komplex a SMRT/NCoR komplex, melynek tagjai a SMRT, NCoR, GPS2, TBL1, TBRL1 és HDAC3 fehérjék. A komplex magreceptorokkal történő kölcsönhatásáért a SMRT és NCoR fehérjék felelősek. A korepresszor komplex a génkifejeződésre gyakorolt gátló hatását hiszton fehérjék megfelelő lizin oldalláncain található acetil-csoportok eltávolításával éri el, fenntartva a kromatin kondenzált állapotát. Az acetil-csoportok eltávolításáért a HDAC3 fehérje a felelős. A komplex jelentőségét a génkifejeződés szabályozásában a SMRT illetve NCoR knock-out egerek embrionális fejlődése során fellépő, a neuronális differenciálódást is érintő, letális fejlődési zavarok mutatják.
Munkánk során a SMRT/NCoR komplex egyes tagjainak kifejeződését térképeztük fel RNS és fehérje szinten az egér embrionális őssejtből és P19 egér embrionális karcinóma sejtekből történő neuronális differenciáció során. Eredményeink azt mutatják, hogy a SMRT, NCoR, GPS2, TBL1, TBLR1, és HDAC3 kifejeződése RNS szinten egyaránt indukálódott az általunk használt neuronális differenciálódást modellező rendszerekben. SMRT kifejeződését fehérje szinten tovább vizsgálva szintén megfigyelhető volt az indukció a differenciálódott neuronokban a kiindulási őssejtekhez képest.
A jövőben fel szeretnénk térképezni a komplex további tagjainak fehérje szintű kifejeződését az általunk használt modell rendszerekben, valamint vizsgálni kívánjuk a komplex neuronális differenciációban betöltött szerepét az egyes tagokra specifikus knock-down egér embrionális őssejt és P19 sejtvonalak létrehozását követően.

1. témavezető adatai
Név: 
Czimmerer Zsolt
Intézet / Tanszék/ Klinika: 
Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet
2. témavezető adatai
Név: 
Dr. Nagy László
Intézet / Tanszék/ Klinika: 
Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program