A Seattle Heart Failure Model prediktív értéke kardiális reszinkronizációs terápiában részesülő betegek körében

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Konferencia: 
2011/2012. tanév
Tagozat: 
Élettan
Előadó szerző adatai
Név (format for foreign students: Last Name, First Name): 
Szegedi Zoltán

Előadás adatai

Előadás címe: 
A Seattle Heart Failure Model prediktív értéke kardiális reszinkronizációs terápiában részesülő betegek körében
Összefoglaló: 

Bevezetés A reszinkronizációs kezelés a súlyos szívelégtelenséggel gyakran társuló elektromechanikus disszinkrónia hatékony kezelési módja, mely egyes esetekben defibrillátor kezeléssel kombinálható a malignus kamrai tahiaritmiák kivédése céljából. A Seattle Heart Failure Model (SHFM) szívelégtelen betegek esetében anamnesztikus és laboratóriumi adatokból egyénre szabottan ad becslést a várható túlélésre. A modellt számos szívelégtelen betegpopuláción validálták, azonban a SHFM prediktív értékéről kardiális reszinkronizációs terápiában (CRT) részesülő betegek körében még nincs adat. Emiatt jelen vizsgálatunkban célul tűztük ki, hogy megvizsgáljuk a SHFM validitását ebben a betegcsoportban.

Módszer 402 biventrikuláris pacemaker vagy biventrikuláris defibrillátor implantáción átesett beteg adatát használtuk fel az SHFM diszkriminációjának és kalibrációjának értékeléséhez. A vizsgálat elsődleges végpontja az összmortalitás volt. A kalibrációs profilt Hosmer-Lemeshow tesztel értékeltük, a diszkriminációt pedig a modell által megadott „SHFM score” receiver-operating characteristic (ROC) görbe alatti területéből származtattuk.

Eredmények A vizsgált populáció átlagéletkora 61.0 (±11.1) év (férfi: 73.6%) volt. A betegek 53.7% (216/402) kapott biventrikuláris pacemakert, míg 46.3% (186/402) biventrikuláris defibrillátort. A medián utánkövetési idő 17.9 hónap volt, ami alatt a betegek 17.2%-a érte el az elsődleges végpontot: a mortalitás 1, 2, és 5 évnél 34/283, 54/217 és 69/91 volt. A modell által előrejelzett és a megfigyelt halálozás nem különbözött szignifikánsan. A modell diszkrimináicóját tekintve egy évnél 0.7165 (95%CI 0.6313 - 0.8017), két évnél 0.7743 (95%CI 0.7075 - 0.8410), és 5 évnél 0.7628 (95%CI 0.6425 - 0.8832) volt a görbe alatti terület értéke (ROC AUC).

Következtetés A SHFM rövid és középtávon kellő pontossággal jelzi előre a CRT-ban részesülő betegek várható túlélését.

1. témavezető adatai
Név: 
Dr. Clemens Marcell
Intézet / Tanszék/ Klinika: 
Kardiológiai Intézet, Kardiológiai Tanszék

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program