Népegészségügyi ellenőr szakos hallgatók mentális egészségének követéses vizsgálata

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Konferencia: 
2011/2012. tanév
Tagozat: 
Szekunder prevenció (családorvoslás, preventív medicina)
Előadó szerző adatai
Név (format for foreign students: Last Name, First Name): 
Terdik Edit

Előadás adatai

Előadás címe: 
Népegészségügyi ellenőr szakos hallgatók mentális egészségének követéses vizsgálata
Összefoglaló: 

A lelki zavarok kialakulásának egyik legfontosabb tényezője a stressz, különösen a felsőoktatásban tanulók találkoznak számos stresszt okozó helyzettel tanulmányaik során. 2010-ben indult követéses vizsgálatunk célja, hogy felmérjük hogyan alakul a népegészségügyi ellenőr szakos hallgatók mentális egészsége az egyetemi évek alatt.
Az adatfelvétel önkéntes alapon, anonim módon, önkitöltős kérdőív segítségével került lebonyolításra elsőéves népegészségügyi ellenőr szakos hallgatók körében 2010-ben, valamint ugyanezen hallgatók között – már másodéven – 2011 októberében. A kérdőív a demográfiai tényezőkre, az egészségi állapotra, társas támogatottságra, lelki egészségre (pszichés stressz, koherencia-érzés, észlelt stressz) vonatkozó kérdéseket tartalmazott.
Az általunk vizsgált populációban mindkét adatfelvétel során a válaszadási arány kiemelkedően magas volt. A hallgatók több mint fele egészségi állapotát jónak illetve nagyon jónak tartotta. Ugyanakkor a kóros mértékű pszichés stressz-szel jellemezhető hallgatók aránya közel egyharmad volt, és hasonló arányuk nem kapott kellő mértékű támogatást az egyetemi társaitól; ezen paraméterek tekintetében szignifikáns változást nem tapasztaltunk a két adatfelvétel során kapott eredmények összehasonlításakor.
A női hallgatók körében a kóros mértékű pszichés stresszel rendelkezők aránya többszöröse volt a hasonló korú magyar női átlagpopulációra jellemző értéknek. 2010-ben koherencia-érzésük is gyengébb volt, mint a női átlagpopulációé, de ez a különbség 2011-ben már nem volt szignifikáns. Szükségszerű lenne olyan további kutatások lebonyolítása is, melyek feltárnák milyen tényezők játszhatnak szerepet a kóros mértékű hallgatói pszichés stressz ilyen magas arányú előfordulásában és a hallgatók közötti társas támasz hiányában.
Eredményeinkkel összhangban indokoltnak tartjuk a hallgatók közötti társas támogatottságot fokozó és a stresszel való megküzdési mechanizmusokat erősítő hatékony intervenciók bevezetését és alkalmazását a felsőoktatás keretein belül.

1. témavezető adatai
Név: 
Dr. Bíró Éva
Intézet / Tanszék/ Klinika: 
Megelőző Orvostani Intézet, Egészségfejlesztési Tanszék

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program