Fizikális paraméterek, énkép, testkép összehasonlítása ép látású és gyengénlátó gyerekek körében

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Konferencia: 
2011/2012. tanév
Tagozat: 
Tercier prevenció (fizioterápia, orvosi rehabilitáció, ápolás és betegellátás)
Előadó szerző adatai
Név (format for foreign students: Last Name, First Name): 
Török Katalin

Előadás adatai

Előadás címe: 
Fizikális paraméterek, énkép, testkép összehasonlítása ép látású és gyengénlátó gyerekek körében
Összefoglaló: 

A gyermek harmonikus pszichoszomatikus és mozgásfejlődésének döntő feltétele érzékszerveinek, köztük a szemnek az épsége is. A testvázlat a testtel kapcsolatos proprioceptív, vizuális, tactilis, kinesztéziás és vesztibuláris információk hatására alakul ki. Ezek a tényezők befolyásolhatják az egyén saját testével kapcsolatos pszichológiai élményeit és viselkedését. A testképzavar hatással van a pszichés állapot mellett az én-tudat és a társas kapcsolatok alakulására, beszűkítheti az egyén élet- és mozgásterét.
Kutatásom célja az volt, hogy lelki és fizikai állapotfelmérést készítsek a látássérült és nem látássérült kortárscsoportban, az általános iskolák felső tagozatos diákjai körében. Vizsgáltam a testtartást kifejezetten meghatározó izomcsoportokat és paramétereket, megállapítva a pszichés állapot, a fizikális paraméter, a koordináció- egyensúlyzavar és testkép-énkép közötti kapcsolatot. A résztvevők kérdőíves felmérése a Tenessee skálával, az önértékelő SEI (Self-Esteem Inventory, Coopersmith), illetve saját készítésű, a szülők és gyerekek részére készített demográfiai és fejlődési kérdőívekkel történt. A kérdőívek segítségével többek között a személyes adatokról, egészségügyi problémáikról, mozgásfejlődésükről, illetve önértékelésükről nyertünk információkat.
A vizsgálatok eredményei alapján elmondható, hogy különbséget találtunk a fent sorolt paraméterek alapján a látó, és a látásgyengeséggel rendelkező gyermekek között. A fizikális felmérések közül kiemelve a koordinációs képességeket, és a testtartás vizsgálatának eredményeit arra következtethetünk, hogy a látásdeficit nagyban befolyásolja a fiziológiás értékektől való eltérést, ezen adatok pedig szoros összefüggésben állnak a pszichés állapottal.
Ezekből az eredményekből következtetésképpen elmondható, hogy a fizikális állapotot befolyásoló fizioterápiás módszereket felhasználva hathatunk a vizsgált személyek pszichés állapotára, énképére, önértékelésének alakulására is. Úgy véljük, hogy fontos a bio-pszicho-szociális harmónia elérésének elősegítése az átlagos és sérült gyermekek körében is, hogy minél inkább teljes értékű emberként élhessenek társadalmunkban.

1. témavezető adatai
Név: 
Dr. Nagy Beáta
Intézet / Tanszék/ Klinika: 
Magatartástudományi Intézet

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program