Egy újonnan azonosított vázizomfehérje in vitro és in vivo overexpressziójának vizsgálata

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Konferencia: 
2011/2012. tanév
Tagozat: 
Élettan
Előadó szerző adatai
Név (format for foreign students: Last Name, First Name): 
Fekete-Szücs Emese

Előadás adatai

Előadás címe: 
Egy újonnan azonosított vázizomfehérje in vitro és in vivo overexpressziójának vizsgálata
Összefoglaló: 

A vázizom Sarcoplasmaticus Reticulum (SR) membránjában számos olyan fehérje található, mely fontos szerepet játszik az izomrostok Ca2+ homeosztázisában. Ezek közül az egyik egy 35 kDa tömegű protein, amely elhelyezkedése és molekula tömege alapján az SRP-35 nevet kapta.
Az SRP-35-ről kimutatták, hogy az all-transz retinolt all-transz retinaldehiddé oxidálja közvetlenül olyan szövetekben, ahol a Ca2+ homeosztázisnak meghatározó szerepe van. Így feltételezhető, hogy az említett protein kettős funkcióval rendelkezik: 1. Csökkenti a NAD+ mennyiségét, kapcsolódva ezzel a tejsavtermeléshez; 2. a NADH a sav-bázis egyensúly befolyásolásával csökkenti az SR kalciumcsatornáján keresztül végbemenő Ca2+ felszabadulást. Ezek alapján feltételezhető, hogy talán az SRP-35 fontos szerepet játszik az intracelluláris Ca2+ válasz kialakulásában. Azonban az élettani funkciójáról egyelőre nem rendelkezünk pontos adatokkal.
Kísérleteinkben az SRP-35 sejten belüli lokalizációjának felderítését tűztük ki célul. A fehérje termeltetését és lokalizációs vizsgálatát pEYFP-C1 plazmid segítségével végeztük in vivo és in vitro kísérletek során. A plazmidról az SRP-35 expressziója zöld fluoreszcens proteinnel kapcsoltan, fúziós proteinként történik.
A fehérjét kódoló plazmidot in vitro az egérből származó C2C12 vázizom sejtvonalba liposzóma mediált transzfekcióval juttattuk be. A transzfekciót követően 10-14 órával végeztük a sejtek fényképezését, illetve immuncitokémiai vizsgálatát. Érdekes módon ettől hosszabb idő eltelte után a sejtek oly mértékű morfológiai változáson mentek keresztül, amely nagymértékű pusztulást eredményezett.
Ezt követően megpróbáltuk élő állatban (20-30 g-os egér) in vivo körülmények között a fehérje szintézisének befolyásolását, túltermeltetését. A plazmidot a kísérleti egerek musculus flexor digitorum brevi-be (FDB) juttattuk elektroporáció segítségével.
A konfokális mikroszkóppal végzett vizsgálatok eredményei alapján a fehérje legnagyobb mértékű expressziója a sejtmag körül mutatkozott, valószínűleg az SR membránjába épül be. Immuncitokémiai vizsgálatok során kiderült, hogy az SRP-35 nem mutat kolokalizációt SR Ca2+ pumpával, illetve IP3 receptorral.

1. témavezető adatai
Név: 
Dr. Szentesi Péter
Intézet / Tanszék/ Klinika: 
Élettani Intézet

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program