IL-2 szerepe Freund-adjuváns indukálta fájdalom modellben

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Konferencia: 
2011/2012. tanév
Tagozat: 
Anatómia, hisztológia, morfológia, patológia, igazságügyi orvostan
Előadó szerző adatai
Név (format for foreign students: Last Name, First Name): 
Haraszti Mirtill

Előadás adatai

Előadás címe: 
IL-2 szerepe Freund-adjuváns indukálta fájdalom modellben
Összefoglaló: 

A perifériás szövetekben keletkező nociceptiv jeleket az érző rostok továbbítják a gerincvelő hátsó szarvának felületes lamináiba, amely a nociceptív szenzoros rendszer elsődleges jelfeldolgozó központja. A krónikus gyulladásra jellemző intenzív és hosszantartó szenzoros jelek nemcsak az idegsejtek aktivitásának változásához (neuronális plaszticitáshoz) vezetnek hanem a gliasejtek működését is befolyásolják. A neuronális hatásra aktiválódó gliasejtek citokineket termelnek, amelyek az idegsejtek működését modulálják. A neuron-glia kölcsönhatás felerősítheti a neuronok aktivitását ezáltal hozzájárul a perifériás gyulladás hatására kialakuló krónikus fájdalomhoz.
Kísérleteinkben az egyik T helper-1 sejtekhez kötött, proinflammatorikus citokin, az interleukin-2 (IL-2) változásait vizsgáltuk a gerincvelő hátsó szarvában krónikus gyulladásos fájdalom során. Az IL-2 a központi idegrendszer (KIR) több területén alacsony szinten termelődik, a KIR fejlődése során neuroprotektív hatású, fájdalomban betöltött szerepe nem teljesen tisztázott.
A krónikus gyulladásos fájdalom tanulmányozására komplett Freund-adjuváns indukálta patkány modellt alkalmaztunk, amely során a kísérleti állatok hátsó lábába subcutan komplett Freund-adjuvánst injektáltunk. A fájdalomküszöb változását viselkedési (módosított von Frey) teszttel állapítottuk meg, a kísérleteket a maximális ingerküszöb-csökkenés időpontjában (a 4. kísérleti napon) végeztük el. Az IL-2 mennyiségi változásait western blot technikával követtük, míg a citokin szöveti lokalizációját fluoreszcens kettős festéssel, immunhisztokémiai vizsgálatokkal állapítottuk meg.

1. témavezető adatai
Név: 
Dr. Holló Krisztina
Intézet / Tanszék/ Klinika: 
Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program