A parlagfű pollen kivonat hatása a THP-1 makrofágok IL-1ß és IL-18 expressziójára

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Konferencia: 
2011/2012. tanév
Tagozat: 
Kísérletes immunológia, mikrobiológia
Előadó szerző adatai
Név (format for foreign students: Last Name, First Name): 
Varga Diána

Előadás adatai

Előadás címe: 
A parlagfű pollen kivonat hatása a THP-1 makrofágok IL-1ß és IL-18 expressziójára
Összefoglaló: 

Az IL-1béta és az IL-18 a természetes immunitás gyulladásos citokinjei. A sejtekre hatva többek között szabályozzák a fagocitáló sejtek vándorlását, valamint az IL-6 és TNF gyulladásos citokinek termelődését. Az IL-1béta szekréciójáért egy intracelluláris fehérje komplex, az NLRP3-inflammoszóma felelős, amely NLRP3 szenzorból, ASC adaptorból és kaszpáz-1 enzimből áll. Az inflammoszóma aktiválódása során a kaszpáz-1 hasítja az inaktív pro-IL-1bétát és pro-IL-18-at érett IL-1bétailletve IL-18 citokinné. Az inflammoszóma aktivációjának molekuláris mechanizmusa nem ismert, legújabb irodalmi adatok szerint azonban a sejten belüli reaktív oxigéngyökök (ROS) fontos szerepet játszanak a folyamatban.
A parlagfű pollen allergiás rhinitis-t indukálhat, amely a hiperszenzitivitási reakciók egyik típusa és folyamatos gyulladásos citokin - többek között IL-1béta - termelés jellemzi. A pollenszem saját NADPH oxidáz aktivitással rendelkezik, amely a pollentömlő növekedéséhez szükséges, ezáltal ROS-t generál. Munkánk során arra a kérdésre kerestük a választ, hogy vajon a parlagfű pollen kivonat (RWE) befolyásolja-e az NLRP3 inflammoszóma által szabályozott citokintermelést humán THP-1 makrofág jellegű sejtekben.
Eredményeink szerint, míg az RWE önmagában nem befolyásolja az IL-1béta citokin szekrécióját, addig az LPS-indukálta IL-1béta termelést szignifikánsan növeli. Az RWE emellett nem volt hatással a bazális, valamint LPS-indukálta IL-18 termelésre. Kimutattuk, hogy a növekedett IL-1béta termelést ROS-scavenger NAC és NADPH-oxidáz gátló DPI, valamint a kaszpáz-1 enzim specifikus inhibitora jelentősen csökkenti. Megállapítottuk továbbá, hogy az RWE önmagában nem befolyásolja, LPS jelenlétében ugyanakkor fokozza az NLRP3, kaszpáz-1, illetve a szubsztrát IL-1béta expresszióját is. Továbbá az NLRP3 siRNS-mediált csendesítésével az RWE+LPS-indukálta IL-1béta szekréció megszűnik.
Eredményeink azt mutatják, hogy THP-1 makrofágokban az RWE szignifikánsan fokozza az LPS-indukálta IL-1béta termelést, mely az NLRP3 inflammaszóma működésén keresztül valósul meg.

1. témavezető adatai
Név: 
Dr. Benkő Szilvia
Intézet / Tanszék/ Klinika: 
Élettani Intézet
2. témavezető adatai
Név: 
Varga Aliz
Intézet / Tanszék/ Klinika: 
Élettani Intézet

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program