A Nod-like receptor család vizsgálata a különböző típusú humán makrofágokban, LPS kezelést követően

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Konferencia: 
2011/2012. tanév
Tagozat: 
Kísérletes immunológia, mikrobiológia
Előadó szerző adatai
Név (format for foreign students: Last Name, First Name): 
Hegedűs Csaba

Előadás adatai

Előadás címe: 
A Nod-like receptor család vizsgálata a különböző típusú humán makrofágokban, LPS kezelést követően
Összefoglaló: 

A citoplazmatikus Nod-like receptorok (NLR) patogénekre és veszély szignálokra jellemző molekuláris mintázatokat ismernek fel. N-terminális doménjük szerkezete alapján alcsaládokat különböztetünk meg (NOD, IPAF, NLRP). A NLRP alcsalád tagjai multiprotein komplexek, ún. inflammoszómák kialakítására képesek. Az általunk leginkább vizsgált inflammaszóma az NLRP3 inflammoszóma, melyben az NLRP3 szenzorhoz ASC adaptor és kaszpáz-1 enzim kötődik. Ez a komplex az inaktív pro-IL-1bétát aktív IL-1béta formává hasítja, mely ezután szekretálódik a sejtből.
Az IL-1béta termelés legjelentősebb forrásai a makrofágok. Munkánk során arra a kérdésre kerestük a választ, hogy az eltérő módon differenciáltatott makrofágok között van-e különbség a lipopoliszacharid (LPS) kezelést követő IL-1béta termelésben, valamint az NLRP3 inflammoszóma tagjainak expressziójában.
Humán vérből szeparált monocitákat MCSF vagy GMCSF jelenlétében differenciáltattuk, melynek során vagy „anti-inflammatorikus jellegű” (MCSF kezelés) vagy „inflammatorikus jellegű” (GMCSF kezelés) makrofágokat kaptunk. LPS kezelést követően a felülúszóból ELISA módszerrel citokineket (IL-10, IL-6, IL-1béta) mértünk. Az NLRP3 inflammoszóma tagok expresszióját kvantitatív RT-PCR technikával, a szignalizációs útvonalak aktiválódását (p-IκBa, p-p38 MAPK, p-JNK) Western blot technikával vizsgáltuk.
Eredményeink szerint LPS kezelés hatására a gyulladásos citokinek (IL-6, IL-8, IL-1béta) mennyisége GMCSF-stimulált makrofágokban jelentősen növekedett, míg az anti-inflammatorikus IL-10 növekedés csak az MCSF makrofágokra volt jellemző. Az NLRP3 inflammoszómát alkotó tagok közül az Nlrp3 és a kaszpáz-1 expressziója LPS kezelés hatására jelentősen növekedett a GMCSF-kezelt makrofágokban, míg az ASC gén mennyisége mindkét makrofágban csökkent. A szignál útvonalak Western blottal történő analízise során a p-IκBa aktiválódása az MCSF makrofágokban időben később következett be a GMCSF makrofágokhoz viszonyítva. Eredményeink azt mutatják, hogy a GMCSF makrofágban az IL-1béta termelésért felelős inflammoszóma alkotóegységei fokozottabban expresszálódnak LPS kezelés hatására az MCSF makrofágokkal szemben.

1. témavezető adatai
Név: 
Dr. Benkő Szilvia
Intézet / Tanszék/ Klinika: 
Élettani Intézet
2. témavezető adatai
Név: 
Budai Marietta
Intézet / Tanszék/ Klinika: 
Élettani Intézet

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program