A bölcsességfog eltávolítás lehetséges szövődményei, kezelése, állapot felmérése

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Konferencia: 
2011/2012. tanév
Tagozat: 
Fogorvostudományok, szájsebészet
Előadó szerző adatai
Név (format for foreign students: Last Name, First Name): 
Kascsák Erika

Előadás adatai

Előadás címe: 
A bölcsességfog eltávolítás lehetséges szövődményei, kezelése, állapot felmérése
Összefoglaló: 

Irodalmi háttér
A bölcsességfog eltávolítás kapcsán az esetek nagy részében posztoperatív szövődményekre kell számítanunk. Ezért nagyon fontos a körültekintő preoperatív betegvizsgálat és a megfelelő eszközökkel és tapasztalattal végzett műtétek kivitelezése. A részletes betegtájékoztatás az eltávolítással és a lehetséges következményekkel kapcsolatban. Elengedhetetlen a betegek instruálása és motiválása, a helyes szájhigiéné kialakítása és fenntartása szempontjából.
Célkitűzés
A bölcsességfog eltávolítást követő szövődmények kialakulásában szerepet játszó legfontosabb faktorok előfordulását, a következmények időtartamát, időbeni lefolyását vizsgáltuk.
Anyag és módszer
Kérdőívet készítettünk a szakirodalom előzetes tanulmányozása után, amelyet 100 beteggel kapcsolatban töltöttünk ki. A kapott válaszok alapján statisztikai számításokat végeztünk, Gamma Correlációt és Regressziós vizsgálatokat alkalmaztunk.
Eredmények
A betegek 90%-ban lépett fel posztoperatív fájdalom és duzzanat, 7%-ban gyulladás, 6%-ban alveolitis, 1%-ban nervus alveolaris inferior sérülés. Alsó quadransból történő bölcsességfog eltávolítás, részlegesen előtört vagy impakcióban levő 8-as fogak és a fog mezioanguláris helyzete is szerepet játszott a szövődmények kialakulásában. Gyakoribb volt az elhúzódó regenerálódás a csonteltávolítással és disszekcióval végzett bölcsességfog eltávolítások esetén. Az alsó és az impakcióban levő fogak eltávolításával kapcsolatban a legerősebb pozitív korrelációt a posztoperatív fájdalom és duzzanat kialakulásánál tapasztalhattuk. Részben előtört, illetve mezioanguláris helyzetű fogaknál az alveolitissel kapcsolatban volt erős pozitív korreláció, r=0,53266 és r=0,65049.
Összegzésként megállapítható, hogy minimálisra csökkenthető az intra- és posztoperatív szövődmények kialakulása, ha megfelelő körültekintéssel és elővigyázatossággal végezzük a fog eltávolítását, de vannak olyan tényezők (nem, kor, fog pozíciója), amiket nem tudunk kiküszöbölni.

1. témavezető adatai
Név: 
Dr. Redl Pál
Intézet / Tanszék/ Klinika: 
Arc-, Állcsont- és Szájsebészeti Tanszék

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program