A könnyben lévő mediátorok szintje és a keratoconus súlyossága közötti összefüggés vizsgálata

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Konferencia: 
2011/2012. tanév
Tagozat: 
Bőrgyógyászat, fül-orr-gégészet, fej-nyak sebészet, szemészet
Előadó szerző adatai
Név (format for foreign students: Last Name, First Name): 
Tóth Flóra

Előadás adatai

Előadás címe: 
A könnyben lévő mediátorok szintje és a keratoconus súlyossága közötti összefüggés vizsgálata
Összefoglaló: 

Bevezetés: A keratoconus egy ismeretlen etiológiájú corneális ektázia. A könnyben lévő különböző szolubilis mediátorok szintje és a keratoconus súlyossága közötti kapcsolat nem ismert részleteiben.
Célkitűzés: Tudomásunk szerint az általunk elvégzett kutatás az első, mely megcélozza számos, a könnyből kimutatható mediátor és a keratoconus súlyosságát jellemző keratometriás értékek közötti összefüggés tanulmányozását.
Betegek és módszerek: Stimulálás nélküli könnymintát gyűjtöttünk 11 keratoconusos beteg 14 szeméből. A mintákban az interleukin-6 (IL-6), IL-13, interleukin-8 (CXCL8), kemokin (C-C motif) ligand 5/RANTES (CCL5), mátrixmetalloproteináz-9 (MMP-9), MMP-13, szöveti metalloproteináz inhibitor-1 (TIMP-1), idegi- és epidermális növekedési faktor (NGF, EGF) koncentrációját mértük meg áramlási citometria segítségével. Corneatopográffal a következő paramétereket vizsgáltuk: maximum K érték (K2), átlagos K érték (Ave K), Klyce/Maeda Keratoconus Index (KCI), Smolek/Klyce Keratoconus Súlyossági Index (KSI), Oppozíciós Szektor Index (OSI), Központ/Környék Index (CSI), Keratoconus Predikciós Index (KPI), a cornea törőerejének Standard Deviációja (SDP).
Eredmények: Szignifikáns pozitív összefüggést találtunk az MMP-13 és a K2, Ave K, CSI és SDP (mind p≤0,02); az NGF és K2, Ave K, KSI, OSI, CSI, KPI és SDP (mind p≤0,04) között. Idősebb korban szignifikáns negatív összefüggésekre bukkantunk a CXCL8 és a K2, Ave K, CSI és SDP (mind p≤0,04); továbbá az IL-13 és a KCI, KSI, OSI és KPI (mind p≤0,02) között. IL-6 és KCI között negatív (p=0,02); a CCL5 és CSI között pozitív (p=0,04), a CCL5 és KCI között pedig az idős korosztályban negatív (p=0,03) összefüggést mutattunk ki.
Következtetés: Az MMP-13 és NGF szignifikáns pozitív; az CXCL8, CCL5 és IL-13 életkortól függően szignifikáns, döntően negatív korrelációt mutatott a keratoconus súlyosságával. Vizsgálatunkkal igazoltuk a keratoconus súlyosságának és a könnyben kimutatható mediátorok szintje közötti összefüggést, melynek további vizsgálatával a keratoconus progressziójára vonatkozó fontos információkhoz juthatunk.

1. témavezető adatai
Név: 
Dr. Fodor Mariann
Intézet / Tanszék/ Klinika: 
Szemklinika

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program