A PPAR (Peroxiszóma Proliferáció Aktiválta Receptor)gamma molekula expressziós mintázata és aktivitása acne vulgarisban

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Konferencia: 
2011/2012. tanév
Tagozat: 
Bőrgyógyászat, fül-orr-gégészet, fej-nyak sebészet, szemészet
Előadó szerző adatai
Név (format for foreign students: Last Name, First Name): 
Csizmadia Enikő
2. szerző adatai
Név (format for foreign students: Last Name, First Name): 
Juhász Judit

Előadás adatai

Előadás címe: 
A PPAR (Peroxiszóma Proliferáció Aktiválta Receptor)gamma molekula expressziós mintázata és aktivitása acne vulgarisban
Összefoglaló: 

Bevezetés: Az acne vulgaris a faggyúmirigy fokozott lipidtermelésével és gyulladásával járó betegség. Eddigi kutatások szerint a PPAR gamma magreceptornak kulcsszerepe van az adipocyták és a makrofágok lipidmetabolizmusában és gyulladásos folyamataiban. Korábbi vizsgálataink során ép faggyúmirigyekben láttuk, hogy a PPAR gamma szerepet játszik az ép sejtek mûködésében. Jelen vizsgálatunkkal azt szeretnénk megtudni, hogy a molekulának milyen jelentősége lehet az acne vulgaris patomechanizmusában.
Anyag és módszer: Az acne vulgaris súlyosságát a GAG score (Global Acne Grading System) alkalmazásával rögzítettük, majd vérmintát és bőrmintát vettünk, melyből szérumot szeparáltunk. Az SZ95 humán immortalizált sebocyta sejteken vizsgáltuk ezen szérumok hatását. A sejtekből RNS izolálást követően reverz transzkripciót, majd valós idejű kvantitatív polimeráz láncreakciót (RT-qPCR) végeztünk és megmértük a PPAR gamma molekula célgénjeinek expressziós szintjét. A bőrmintákból speciális membránra friss fagyasztott metszeteket vittünk fel, fixálás és dehidrálás után lézer mikrodisszekciós módszerrel faggyúmirigyeket nyertünk. Ezekből RNS-t izoláltunk, majd egylépéses RT-qPCR módszerrel vizsgálatokat végeztünk. Hagyományos hematoxilin-eozin festés és PPAR gamma immunhisztokémiai vizsgálat is történt.
Eredmények: Az SZ95 sejtekben meghatároztuk a PPAR gamma molekula aktivitását, összehasonlítottuk az egészséges és acne vulgarisban szenvedő betegek szérumhatásait. A bőrszövetmintákból lézer mikrodisszekált faggyúmirigyekben meghatároztuk a PPAR gamma és az általa szabályozott gének, az ADRP (adipose differentiation related protein) és PGAR (PPAR gamma related angioprotein) expressziós szintjét. Acne vulgarisban a PPAR gamma molekula megváltozott expressziója és aktivitása figyelhető meg.
Következtetések: Eredményeink alapján a PPAR gamma molekulának szerepe lehet az acne vulgaris kialakulásában a faggyúmirigyekben. Az acne vulgarisban a PPAR gamma molekula ilyen komplex, in vivo és in situ elemzésére, génexpressziós szintű megfigyelésére nincs példa a szakirodalomban.

1. témavezető adatai
Név: 
Dr. Dózsa Anikó
Intézet / Tanszék/ Klinika: 
Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet
2. témavezető adatai
Név: 
Dr. Nagy László
Intézet / Tanszék/ Klinika: 
Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program