Humán papillomavírusok, mint az orális precancerosisok exogén rizikófaktorai

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Konferencia: 
2011/2012. tanév
Tagozat: 
Klinikai és elméleti epidemiológia
Előadó szerző adatai
Név (format for foreign students: Last Name, First Name): 
Szerencsi Marietta

Előadás adatai

Előadás címe: 
Humán papillomavírusok, mint az orális precancerosisok exogén rizikófaktorai
Összefoglaló: 

Munkacsoportunk korábbi eredményei alapján felmerült a humán papillomavírusok (HPV) szerepe nemcsak az szájüregi laphámrák, hanem egyes oralis precancerosisok (oralis lichen planus, OLP; oralis leukoplakia, OL) kialakításában is. Előadásomban nagyobb létszámú betegcsoportokon végezett, így reprezentatívabb vizsgálataink eredményeiről számolok be.
OLP-ban (n=151) és OL-ban (n=54) szenvedő betegek léziójából és klinikailag egészséges nyálkahártyájáról, valamint egészséges egyének (n=72) buccalis mucosájáról gyűjtöttünk exfoliált sejteket. PCR-val HPV-kimutatást végeztünk, meghatároztuk a vírus genotípusát és valós idejű PCR-rel a kópiaszámát. Az adatokat chi-négyzet és Fischer egzakt teszt, t-próba, valamint logisztikus regresszió segítségével értékeltük. A vírushordozást a lézió klinikai megjelenése (malignizációs hajlama) szerint is vizsgáltuk.
A kontrollok 4,2%-a volt HPV pozitív. A betegcsoportokban az elváltozások súlyosságával arányosan nőtt a HPV prevalenciája, az OLP és OL léziók 26,5% és 40,7%-a volt pozitív; a kontrollhoz képest a HPV mindenhol gyakoribb volt (p<0,01), főleg magas onkogén kockázatú genotípusok fordultak elő. Az alacsonyabb kockázatú nem-atrófiás-erozív (nem-AE) OLP-ban a HPV előfordulása alacsonyabb volt, mint az atrofiás-erozív (AE) OLP-ban illetve a simplex és a heterogén OL-ban (p<0,01). A léziójukban HPV negatív betegek vírus hordozása az egészséges nyálkahártyán nem különbözött a kontroll csoportban kapott eredménytől, míg a pozitívak 13,3-50%-ában az ép nyálkahártya is pozitív volt. A HPV DNS átlagos kópiaszáma a kontrollhoz képest mindkét betegcsoportban szignifikánsan magasabb volt (5,2x10(2) vs 6,8x10(3)és 7,2x10(3) kópia/µg DNS), a két betegcsoport között azonban nem különbözött. A HPV jelenléte mind OLP, mind OL esetén szignifikáns korrelációt mutatott a léziók megjelenésével (esélyhányados, OR(KI95%)=6,64 (1,79-24,63), 17,09 (4,84-60,38), 15,92 (4,33-59,59), rendre nem AE OLP-ban, AE OLP-ban és OL-ban; p<0,01 minden összehasonlításban).
Jelenlegi eredményeik tehát megerősítik korábbi felvetésünket, hogy a HPV szerepet játszhat a szájüreg premalignus elváltozásainak kialakításában és azok progressziójában.

1. témavezető adatai
Név: 
Dr. zarka Krisztina
Intézet / Tanszék/ Klinika: 
Orvosi Mikrobiológiai Intézet

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program